Pakett „Õpilase suvepakett“

Kellele see pakett mõeldud on?

Pakett on mõeldud õpilase rolliga kasutajatele.

Mida ma tegema pean, et seda kasutada?

Õpilasele tellib litsentsi kool. Tellimuse vormistab kooliadministraatori rolliga Opiqu kasutaja.

  1. Kool peab tellima paketi „Õpilase suvepakett“ litsentsid vastavalt soovitud õpilaste arvule.
  2. Litsentsid tuleb lisada kasutajatele.

Milliseid teoseid selle paketi litsentsiga kasutada saab?

Paketis on 175 põhikooli ja gümnaasiumi õppekava katvat õppekomplekti kirjastustelt Avita, Koolibri ja JA Eesti.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. G Kokku
ajalugu 2 2 2 2 2 5 15
bioloogia 2 2 2 4 10
eesti keel 5 2 2 3 3 2 3 2 2 24
füüsika 3 4 7
geograafia 3 3 3 3 12
inimese- ja ühiskonnaõpetus 2 3 3 2 2 2 12
inimeseõpetus 1 3 1 4 4 2 2 2 17
keemia 1 4 4 1 7
kehaline kasvatus 1 1 1 1
kirjandus 3 3 2 2 2 5 17
loodus- ja inimeseõpetus 2 2 4
loodusõpetus 4 2 4 3 4 3 3 23
majandus- ja ettevõtlusõpe 1 1
matemaatika 3 3 3 3 1 1 1 1 1 17
muusikaõpetus 1 1 1 1 1 1 1 7
tehnoloogia 1 1 1 1 4
vene keel 2 1 1 1 1 6
võõrkeeleõpetus 1 1
ühiskonnaõpetus 2 3 4 1 2 3 2 15
Kokku 14 10 12 13 19 21 23 22 25 23 175

Kui palju selle paketi litsents maksab?

3,50 €/kuu