Peatükk 4.6 (V järk)

Oskab nimetada aastaajalisi muutusi looduses

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar oskab nimetada Eesti looduse aastaajalisi muutusi.

Aastaajad

Meil Eestis on 4 aastaaega: sügis, talv, kevad, suvi.

Aasta on jaotatud aastaaegadeks, sest loodus muutub. 

Millisel aastaajal on vahtralehed kollased?
​Foto: Arne Ader
Talv pakub palju silmailu, kui maha on sadanud lumi. Foto: Arne Ader
Kevadel on puud "hiirekõrvus". Foto: Arne Ader
Suvisel ajal pakub loodus metsloomadele kerge vaevaga kõhutäit. Foto: Arne Ader
Sügisel on looduses palju värve. Foto: Arne Ader
     • Valged ööd
     • Kir­jud lehed.
     • Raagus puud
     • Hiire­kõrvad puudel.
     • Pal­jud lilled õitse­vad.
     • See­ned met­sas
     • Lumi sulab.
     • Som­bune
     • Soo­jad ilmad
     • Sini­lilled
     • Jäine
     • Lumi

     Praegu on 
     Vaata aknast välja ja kirjelda loodust: 

     Kas taimed õitsevad? 

     Palun oota