Peatükk 3.6 (II järk)

Teab nõudeid mopeedijuhile

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab nõudeid mopeedijuhile.

Kes võib mopeediga sõita?

Jalgrattaga oskad kindlasti juba ammu sõita. Liikluses on näha ka mopeede. Mopeediga võib sõita juba 14-aastaselt. Kuid enne on vaja end autokooli koolituskursusele registreerida.

Mopeed peab olema kehtestatud korras registreeritud ning kindlustatud.

Mopeediga sõites tuleb kanda sobivat motokiivrit ja kaasreisija mopeedi tagaistmel ei tohi olla noorem kui 12-aastane!

Mootorsõidukite kategooriad

Mootorsõiduki juhtimise õiguse seisukohalt jagunevad autod ja mootorrattad järgmistesse põhikategooriatesse:

 • AM (mopeed);
 • A (mootorrattad);
 • B, C, D (autod);
 • BE, CE, DE (autorongid).

Mopeedi juhtimisõigus

Selleks, et saada mopeedi juhtimisõigust, peab autokoolis läbima AM-kategooria kursuse. Õppimist saab alustada 14-aastaselt. Esitama peab ka tervisetõendi, mille väljastab perearst. Läbima peab ka esmaabikoolituse.

Koolituse hind on umbes 350 €.

Juhtimisõiguse saamiseks tuleb kuni 15-aastasel noorel esitada Transpordiameti teenindusbüroole lapsevanema kirjalik nõusolek.

Mopeediga sõitmisel peab sõitja kandma kinnirihmatud motokiivrit.

Uuri lähemalt mopeedijuhi koolituse kohta SIIT!

Kui vanalt võib mopeediga sõita? 

Kui vanal noorel peab olema lapsevanema kirjalik nõusolek juhtimisõiguse saamiseks?

 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Millised koolitused peab läbima?

 • jalgrattakoolitus
 • libedasõidu koolitus
 • AM-kategooria kursus
 • pimedal ajal sõitmise koolitus
 • esmaabikoolitus

Mopeedijuhi liiklusreeglid

 • Mopeedijuht võib sõita sõiduteel, jalgrattarajal ning jalgrattateel.
 • Kaherattalised mopeedid võivad sõidutee ühel sõidurajal liikuda kõrvuti.
 • Kui sõidutee ja jalgrattatee lõikuvad, peab mopeedijuht andma teed sõiduteel liiklejatele (kui märgid teisiti ei näita).
 • Kui mopeedijuht liigub mööda jalgrattateed, mis lõikub sõiduteega, peab mopeedijuht vähendama kiirust ja ületama sõidutee jalakäija kiirusega.
 • Mopeedijuhid võivad mööduda seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole andnud märku parempöördeks.
 • Jalgrattateel liikuv mopeedijuht peab andma teed jalakäijatele, kes lähevad trammi (bussi) peale või tulevad sealt.
 • Mopeedi käekõrval lükkav jalakäija peab liikuma sõidutee pärisuunalise ääre lähedal, võimaluse korral väljaspool sõiduteed.
 • Mopeedijuht on kohustatud teel sõitma nii, et kõik rattad toetuksid pidevalt teepinnale.

Kas mopeedijuht võib sõita jalgrattateel? 

Kas kaks mopeedi tohivad sõidutee ühel sõidurajal kõrvuti sõita? 

Kas mopeedijuht võib seisvast sõidukist mööduda vasakult poolt?

Mopeedijuht ei tohi teha järgnevat:

 • Juhtida mopeedi ühe käega, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal.
 • Lasta vedada mopeedi looma või teise sõidukiga. 
 • Vedada esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu teistele liiklejatele.
 • Vedada haagist, mis ei ole valmistatud mopeediga vedamiseks.
 • Sõidutada sõitjat, kes ei istu sõitjale ettenähtud istmel või ei kanna kinnirihmatud nõuetekohast kiivrit.
 • Sõidutada tagaistmel alla 12-aastast last.
 • Kolonnis sõitmisel tekitada ohtu teistele liiklejatele.
 • Sõita ülekäigurajal.
Oma marsruuti planeeri enne sõitu, sest sõidu ajal ei tohi viibida oma nutitelefonis. 
 • Sõidutada kiivrita kaaslast.
 • Sõidutada 11-aastast õde.
 • Sõidutada 14-aastast sõpra.
 • Sõita ülekäigurajal.
 • Sõita jalgrattateel.
 • Ületada lõikuvat teed jalakäija kiirusel.
 • Juhtida ühe käega.
 • Juhtida ühe käega hoiatusmärguande ajal.

Soovitused

 • Harjuta SIIN oma teadmisi liiklusest!
Palun oota