Peatükk 4.3 (III järk)

Teab loodusvarasid

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teab loodusvarasid, nagu maavarad, päike, õhk, vesi.

Loodusvarad

Loodusvaradeks nimetatakse kõike looduses esinevat, mida inimesed saavad oma tarbeks kasutada. Loodusvaradeks on näiteks vesi, õhk, taimed, muld, loomad ning maapõues leiduvad loodusvarad ehk maavarad.

Eesti põhiseadus ütleb, et Eesti loodusvarad on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.

Eesti rahvuskivi – paekivi peetakse taastumatuks loodusvaraks. Foto: Arne Ader

Taastuvad loodusvarad

Taastuvad loodusvarad on loodusvarad, mis võivad kasutamise tõttu kahjustuda või väheneda, kuid on võimelised taastuma.

Inimesed saavad loodusvarade taastumisele kaasa aidata. Näiteks vett puhastades, mulda väetades, metsa istutades ja kalamaime kasvatades. Kui aga looduselt liiga palju võtta, võivad ka taastuvad loodusvarad otsa saada.

Taastuvad loodusvarad on

 • vesi,
 • õhk,
 • muld,
 • loomad,
 • puit.
Metsast saame puitu, mis on taastuv loodusvara. Foto: Arne Ader
Vesi on taastuv loodusvara.
Jahinduses ning kalanduses on seadused, mis tagavad selle, et mõni loomaliik ei hävineks. Foto: Arne Ader

Taastumatud loodusvarad

Taastumatud loodusvarad on loodusvarad, mida looduses juurde ei teki või mida tekib väga aeglaselt, nii et pideva kasutamise tagajärjel saavad need otsa. 

Et taastumatuid loodusvarasid veel võimalikult kaua jätkuks, üritatakse materjale taaskasutada.

Taastumatud loodusvarad on

 • kivisüsi,
 • nafta,
 • rauamaak,
 • turvas,
 • liiv;
 • paekivi.
Turvas on taastumatu loodusvara. Foto: Arne Ader
Piusa endist liivakarjääri peetakse Eesti suuremaks liivakastiks.

Loodusvarasid, mis tekivad loodusliku ringe käigus uuesti, nimetatakse .

Kõike loodusest leiduvat, mida inimene oma eluks ja majandustegevuseks kasutab, nimetatakse .

Loodusvarasid, mis on tekkinud väga pika aja jooksul, nimetatakse 

Palun oota