Pakett „Põhikooli õpilane 2018/19“

Kellele see pakett mõeldud on?

Pakett on mõeldud õpilase rolliga kasutajatele.

Mida ma tegema pean, et seda kasutada?

  • Põhikooli õpilasele lisatakse paketi litsents Opiqu poolt automaatselt kohe peale kasutajale vastava rolli andmist.
  • Gümnaasiumi õpilasele tuleb kõigepealt tellida litsents ning see kasutajale lisada.

Milliseid teoseid selle paketi litsentsiga kasutada saab?

Paketis on 167 põhikooli ja gümnaasiumi õppekava katvat õppekomplekti kirjastustelt Avita, Koolibri ja JA Eesti.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. G Kokku
ajalugu 2 2 2 2 2 5 15
bioloogia 2 2 2 4 10
eesti keel 5 2 2 3 2 2 3 2 2 23
füüsika 3 4 7
geograafia 3 3 3 3 12
inimese- ja ühiskonnaõpetus 2 3 3 2 2 2 12
inimeseõpetus 1 3 1 4 4 2 2 2 17
keemia 1 4 4 1 7
kehaline kasvatus 1 1 1 1
kirjandus 3 2 2 2 2 4 15
loodus- ja inimeseõpetus 2 2 4
loodusõpetus 4 2 4 3 3 3 3 22
majandus- ja ettevõtlusõpe 1 1
matemaatika 3 3 3 3 1 1 1 1 1 17
muusikaõpetus 1 1 1 1 4
tehnoloogia 1 1 1 1 4
vene keel 2 1 1 1 1 6
võõrkeeleõpetus 1 1
ühiskonnaõpetus 2 3 3 1 2 3 2 14
Kokku 14 10 12 12 16 19 22 22 25 22 167

Kui palju selle paketi litsents maksab?

  • Põhikooli õpilasele 2018/19 õppeaastal tasuta.