Tellimistingimused

Tellimistingimused kehtivad alates 01.07.2017.

Vaata ka kasutustingimusi.

Vaata ka privaatsuspoliitikat.

I Üldsätted

Star Cloud OÜ (edaspidi Opiq) tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja, kes kasutavad Opiqu e-poodi (edaspidi e-pood) Opiqu varamu kasutamiseks kasutuslitsentsi ostmiseks.

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

Opiq säilitab ostjaga sõlmitud tehingu üksikasjad oma andmekandjal. Müüja saadab ostja poolt edastatud e-posti aadressile müügitehingu kohta vastava informatsiooni.

Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Eesti Vabariigi seadustest.

II Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

Opiq tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise Opiq privaatsuspoliitikast lähtuvalt.

Opiqul on ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, tehingust tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid ja säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed.

Kui ostja on andnud e-poes nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid ainult Opiqu toodetele ja teenustele kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel. Ostjal on õigus igal ajal võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-kirja või vastavalt Opiqu keskkonnas esitatud juhendile.

III Opiqu teenuse ostmine ja etapid e-poes

Opiqu e-poest on võimalik osta vaid juurdepääsu (kasutuslitsentsi) Opiqu varamus pakutavatele teostele. Teenuse hind ja kättesaadavus võivad muutuda ja Opiq ei pea muutustest ette teatama. Ostjale kehtib hind, millega ta on Opiqus tehingu sooritanud. Kõik hinnad on esitatud eurodes (€). Kui tasumine toimub mõne teise valuuta arvelt, arvestab pangasüsteem teise valuuta eurodeks vastavalt pangateenuse vahetuskursile.

Star Cloud OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Opiqul on õigus kasutuslitsents tühistada ja teenuse osutamine peatada, kui:

  • õigus teose levitamiseks Opiqu keskkonnas lõppes;
  • ostja ei järgi teenuse kasutamise tingimusi.

Kui Opiqul ei ole võimalik tellimust täita, võtab ta ostjaga ühendust ning tagastab või tasaarveldab tasutud summa, kui ostja on teenuse eest juba tasunud.

Opiqu teenuse ostmiseks tuleb täpselt järgida Opiqu keskkonna juhiseid. Ostja peab kasutuslitsentsi saamiseks ennast eelnevalt nõuetekohaselt registreerima. Tellimuse koostamiseks on vajalik:

  1. Valida pakett, mis määratleb teosed, millele kasutuslitsentsiga ligipääs omandatakse.
  2. Määrata õppematerjalidele ligipääsu (kasutuslitsentsi) kestvus kuudes.
  3. Valida makseviis, s.t sooritada ostu eest tasumine, kas Opiqus pakutud pangalingi, krediitkaardi või tasuda ettemaks arve alusel.
  4. Tasuda valitud kasutuslitsentsi eest valitud viisil.

Pärast kasutuslitsentsi eest tasumist pangalingi kaudu võimaldab pangalink naasta Opiqusse, vajutades „Tagasi kaupmehe juurde“.

Pangalingi või krediitkaardiga tasumisel aktiveerub kasutuslitsents kohe tellimuses valitud alguskuupäeval.

Arvega tasumisel aktiveerub kasutuslitsents pärast raha laekumist arvel toodud Opiqu pangakontole ja tellimuses valitud alguskuupäeval.

Pangalingiga makstes on võimalik tasuda Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop ja Pocopay klientidel ning krediitkaardiga makstes Visa ja MasterCard krediitkaartide omanikel.

IV Müügilepingust taganemine

Vastavalt võlaõigusseadus § 53 lg 4 p 71 ei kohaldata taganemisõigust tehingutele, mille esemeks on digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal.

V Vastutus ja vaidluste lahendamine

Ostjal on võimalik teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

Puuduse avastamisel peab ostja kohe teavitama Opiqu töötajaid e-posti või telefoni teel. Pärast kasutuslitsentsi kehtivuse lõppu ei ole võimalik tuvastada puudusi teenuse osutamises.

Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida telefoni teel: E–R 10.00–16.00

Ostja võib pöörduda teenuse osutamisel tekkinud vaidluse lahendamiseks Tarbijakaitse Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.

Opiq ei vastuta selle varamus olevate teoste sisu eest, sh ei vastuta õppematerjalide riiklikule õppekavale vastavuse eest, ning ei anna ostjale mingeid garantiisid teoste kasutamisel soovitud eesmärkide saavutamiseks, nt ei garanteeri soovitud tulemust õppeaine omandamisel.

Opiq kinnitab kõikide teoste või muu materjali levitusõiguse olemasolu Opiqu keskkonnas.

Ettepanekud, küsimused, kaebused

Palume kõik ettepanekud, küsimused ja kaebused saata e-posti aadressile info@starcloud.ee. Telefoni teel lahendame ainult küsimusi, mis on seotud Opiqu igapäevase kasutamise ja sellise kasutamise tõrgetega. Muid küsimusi ja kaebuseid ei ole Opiqu töötajad volitatud telefoni teel vastu võtma.