Tellimistingimused

Tellimistingimused kehtivad alates 01.06.2021.

Vaata ka kasutustingimusi.

Vaata ka privaatsusteadet.

Vaata ka küpsiste kasutamist.

 1. Üldsätted
  1. Star Cloud OÜ (edaspidi Opiq või Müüja) tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad Opiq e-poodi (edaspidi E-pood) Opiq varamu kasutamiseks vajaliku kasutuslitsentsi ostmiseks.
  2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.
  3. Opiq säilitab Ostjaga sõlmitud tehingu üksikasjad oma andmekandjal. Müüja saadab Ostja poolt edastatud e-posti aadressile müügitehingu kohta vastava informatsiooni.
  4. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest.
 2. Opiq teenuse ostmine ja etapid e-poes
  1. E-poest on võimalik osta vaid juurdepääsu (kasutuslitsentsi) Opiq varamus pakutavatele teostele. Teenuse hind ja kättesaadavus võivad muutuda ja Opiq ei pea muutustest ette teatama. Ostjale kehtib hind, millega ta on Opiqus tehingu sooritanud. Kõik hinnad on esitatud eurodes (€). Kui tasumine toimub mõne teise valuuta arvelt, arvestab pangasüsteem teise valuuta eurodeks vastavalt pangateenuse vahetuskursile.
  2. E-poe andmete osas on Star Cloud OÜ isikuandmete vastutav töötleja. Kui maksed toimuvad kasutades Maksekeskus AS poolt pakutavaid makselahendusi kasutades on maksetega seotud andmete osas volitatud töötlejaks Maksekeskus AS. Isikuandmete, mille osas Maksekeskus AS täidab talle kohalduvaid juriidilisi kohustusi või oma täiendavaid ärihuve, on vastutavaks andmetöötlejaks Maksekeskus AS. Maksekeskus AS privaatsustingimustega saad tutvuda siin.Opiqul on õigus kasutuslitsents tühistada ja teenuse osutamine peatada, kui:
   1. õigus teose levitamiseks Opiqu keskkonnas lõppes;
   2. ostja ei järgi teenuse kasutamise tingimusi.
  3. Kui Opiqul ei ole võimalik tellimust täita, võtab ta ostjaga ühendust ning tagastab või tasaarveldab tasutud summa, kui ostja on teenuse eest juba tasunud.
  4. Opiqu teenuse ostmiseks tuleb täpselt järgida Opiqu keskkonna juhiseid. Ostja peab kasutuslitsentsi saamiseks ennast eelnevalt nõuetekohaselt registreerima. Tellimuse koostamiseks on vajalik:
   1. Valida pakett, mis määratleb teosed, millele kasutuslitsentsiga ligipääs omandatakse.
   2. Määrata õppematerjalidele ligipääsu (kasutuslitsentsi) kestvus kuudes.
   3. Valida makseviis, s.t sooritada ostu eest tasumine, kas Opiqus pakutud pangalingi, krediitkaardi või tasuda ettemaks arve alusel.
   4. Tasuda valitud kasutuslitsentsi eest valitud viisil.
  5. Pärast kasutuslitsentsi eest tasumist pangalingi kaudu võimaldab pangalink naasta Opiqusse, vajutades „Tagasi kaupmehe juurde“.
  6. Pangalingi või krediitkaardiga tasumisel aktiveerub kasutuslitsents kohe tellimuses valitud alguskuupäeval.
  7. Arvega tasumisel aktiveerub kasutuslitsents pärast raha laekumist arvel toodud Opiqu pangakontole ja tellimuses valitud alguskuupäeval.
  8. Pangalingiga makstes on võimalik tasuda Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop ja Pocopay Klientidel ning krediitkaardiga makstes Visa ja MasterCard krediitkaartide omanikel.
 3. Müügilepingust taganemine
  1. Vastavalt võlaõigusseadus § 53 lg 4 p 71 ei kohaldata taganemisõigust tehingutele, mille esemeks on digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal.
  2. Kasutaja annab käesolevate teenuse kasutamise tingimustega nõustudes ja kasutuslitsentsi taotlemisega sõnaselge nõusoleku ning ühtlasi kinnitab, et saab aru, et kaotab litsentsi taotlemisega sellest taganemise õiguse eelmises punktis kirjeldatud juhul.
 4. E-poes ostja isikuandmete töötlemine
  1. Opiqul on ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, tehingust tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid ja säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed.
  2. Kui ostja on andnud e-poes nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid ainult Opiqu toodetele ja teenustele kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel. Ostjal on õigus igal ajal võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-kirja või vastavalt Opiqu keskkonnas esitatud juhendile.
  3. E-poe kasutaja isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid on kirjeldatud Opiq Privaatsusteates.
 5. Vastutus ja vaidluste lahendamine
  1. Ostjal on võimalik teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
  2. Puuduse avastamisel peab ostja kohe teavitama Opiqu töötajaid e-posti või telefoni teel. Pärast kasutuslitsentsi kehtivuse lõppu ei ole võimalik tuvastada puudusi teenuse osutamises.
  3. Ostjad saavad küsida teavet oma tellimuste kohta telefoni teel Opiqu lahtiolekuaegadel, mis on leitav kontaktidinformatsiooni alt.
  4. Ostja võib pöörduda teenuse osutamisel tekkinud vaidluse lahendamiseks Tarbijakaitse Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.
  5. Opiq ei vastuta selle varamus olevate teoste sisu eest, sh ei vastuta õppematerjalide riiklikule õppekavale vastavuse eest, ning ei anna ostjale mingeid garantiisid teoste kasutamisel soovitud eesmärkide saavutamiseks, nt ei garanteeri soovitud tulemust õppeaine omandamisel.
  6. Opiq kinnitab kõikide teoste või muu materjali levitusõiguse olemasolu Opiqu keskkonnas.
 6. Ettepanekud, küsimused, kaebused
  1. Palume kõik ettepanekud, küsimused ja kaebused saata e-posti aadressile info@starcloud.ee. Telefoni teel lahendame ainult küsimusi, mis on seotud Opiqu igapäevase kasutamise ja sellise kasutamise tõrgetega. Muid küsimusi ja kaebuseid ei ole Star Cloud’i töötajad volitatud telefoni teel vastu võtma.
Tellimistingimused
Palun oota