Õppekomplekt (Eesti k 3. kl, e-tund)

Eesti keel 3. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Annika Markson, Kärt Normann
Ülesannetekogu autorid
Annika Markson, Kärt Normann
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 216 peatükki ning 14 ülesannet, millest 1 on õpikus ja 13 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Annika Markson, Kärt Normann
 • Ülesannetekogu autorid
  Annika Markson, Kärt Normann
 • Aine
  Eesti keel
 • Klass
  3. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011, Riiklik õppekava 2023
 • Kuulub paketti

1. Mis on keel ja kirjandus?

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Õpetajale abiks
1.3. I osa. Sissejuhatus õppeaastasse
1.4. Leelo Tungla luuletused
1.5. Mis on kirjandus?
1.6. Mis on keel?
Tasuta tutvumiseks!
1.7. Kõnekeel ja kirjakeel
1.8. Miks on vaja õigesti kirjutada?

2. Kuidas juttu lugeda?

Järg
Peatükk
2.1. Kuidas juttu lugeda? (1)
2.2. Kuidas juttu lugeda? (2)
2.3. Kuidas juttu lugeda? (3)
2.4. Suur algustäht
2.5. Liiv ja ahvid (1)
2.6. Liiv ja ahvid (2)

3. Kuidas lugu ümber jutustada?

Järg
Peatükk
3.1. Tsatsiki ise (1)
3.2. Tsatsiki ise (2)
3.3. Tsatsiki ise (3)
3.4. Kuidas lugu ümber jutustada? (1)
3.5. Kuidas lauset lõpetada?
3.6. Kuidas lugu ümber jutustada? (2)

4. Millest lugu koosneb?

Järg
Peatükk
4.1. Viplala lood (1)
4.2. Viplala lood (2)
4.3. Millest lugu koosneb?
4.4. Kuidas loo sisu üles ehitada?
4.5. Nimetused
4.6. Arutlustund. Teistele ma ennast kiidan

5. Millistest osadest koosneb tekst?

Järg
Peatükk
5.1. Aus rahandusminister (1)
5.2. Aus rahandusminister (2)
5.3. Kontrolltöö. Sisu jaotamine osadeks (1)
5.4. Kuidas me sõnu muudame?
5.5. Karu liitub Feisbukiga
5.6. Sisu jaotamine osadeks (2)

6. Millega juttu alustada ja lõpetada?

Järg
Peatükk
6.1. Targa tarbimise nädal
6.2. Esimene tüli (1)
6.3. Jutu algus ja lõpp
6.4. Nimisõna
6.5. Esimene tüli (2)
6.6. Loodusega koos

7. Kuidas jutustada minavormis?

Järg
Peatükk
7.1. Noa laev (1)
7.2. Tegusõnad
7.3. Tegusõnad (2)
7.4. Jutustamine minavormis
7.5. Noa laev (2)
7.6. Noa laev (3)

8. Kuidas raamatut tutvustada?

Järg
Peatükk
8.1. Nutika tuvi lugu
8.2. Lugemiskontroll
8.3. Võtame loo lühidalt kokku
8.4. Lihtlause
8.5. Kuidas raamatut tutvustada?
8.6. Valmimeister Aisopos

9. Millal toimuvad loo sündmused?

Järg
Peatükk
9.1. Koit ja Hämarik
9.2. Kordamine. Muistendid
9.3. Kontrolltöö
9.4. Tegusõna. Olevik ja minevik
9.5. Lenni ja Tallinn
9.6. Sündmuste toimumise aeg

10. Kuidas lavastada näidendit?

Järg
Peatükk
10.1. Vapper Keefir (1)
10.2. Vapper Keefir (2)
10.3. Tegelaste kõne näidendis
10.4. Loetelu
10.5. Kuidas näidendit lavastada? (1)
10.6. Kuidas näidendit lavastada? (2)

11. Millest kõnelevad tegelased?

Järg
Peatükk
11.1. Lavakujundus
11.2. Tom Gatesi äge maailm (1)
11.3. Liidame lauseid
11.4. Tegelaste kõne
11.5. Tom Gatesi äge maailm (2)
11.6. Ootamatu lõpplahendus ehk puänt

12. Kes lugu jutustab?

Järg
Peatükk
12.1. Minu ema on võimatu
12.2. Erinevad vaatenurgad (1)
12.3. Erinevad vaatenurgad (2)
12.4. Koma lauses
12.5. Luuletused ilmast
12.6. Arutlustund

13. Kuidas kirjeldada?

Järg
Peatükk
13.1. Mõttekoguja
13.2. Omadussõnad
13.3. Kirjeldamine
13.4. Kontrolltöö. Sõnavara
13.5. Vastand­tähen­du­sega sõnad
13.6. Tulipunane vihmavari

14. Kordamine. Jõuluaeg

Järg
Peatükk
14.1. Mina, Amber Brown
14.2. Kordamine. Amber Brown teeb jõulukinke
14.3. Kordamine. Pakime kingitusi
14.4. Suur päkapikuraamat
14.5. Päkapikkude levik Eestis
14.6. Arutlustund. Eestlaste jõulukulutused

15. Kordamine. Uus aasta

Järg
Peatükk
15.1. Jõululuuletused
15.2. Ballett
15.3. Ballett „Pähklipureja“
15.4. An Leyseni jutustus „Pähklipureja“
15.5. Uus aasta
15.6. Kordamine

16. Mis on sündmustik?

Järg
Peatükk
16.1. Väike nõid (1)
16.2. Väike nõid (2)
16.3. Väike nõid (3)
16.4. Loo tegevustik ehk sündmustik (1)
16.5. Lugemiskontroll ja asesõnad
16.6. Loo tegevustik ehk sündmustik (2)

17. Kuidas lisada loole põnevust?

Järg
Peatükk
17.1. Nukitsamees (1)
17.2. Nukitsamees (2)
17.3. Käändsõnad (1)
17.4. Käändsõnad (2)
17.5. Kuidas lisada loole põnevust?
17.6. Piltlikud väljendid

18. Kuidas kirjeldada tegelast või eset?

Järg
Peatükk
18.1. Cosette (1)
18.2. Cosette (2)
18.3. Kuidas kirjeldada tegelast või eset? (1)
18.4. Kuidas kirjeldada tegelast või eset? (2)
18.5. Kordamine. Etteütlus
18.6. Samatähenduslikud sõnad

19. Mis on tegevuskoht?

Järg
Peatükk
19.1. Vilgukivioru Tonje (1)
19.2. Kuidas juhatada teed?
19.3. Vilgukivioru Tonje (2)
19.4. Tegevuskoht
19.5. Sisse-, sees- ja seestütlev kääne
19.6. Kordamine ja tarbetekst

20. Kirjeldame tegevuskohta

Järg
Peatükk
20.1. Väike rüütel Rikardo
20.2. Alale-, alal- ja alaltütlev kääne
20.3. Kordamine
20.4. Kontrolltöö. Väike rüütel Rikardo
20.5. Kirjeldame tegevuskohta. Omadussõnad
20.6. Kirjeldame tegevuskohta. Tegusõnad

21. Tegelaste tunded

Järg
Peatükk
21.1. Salaaed (1)
21.2. Tegelaste tunded (1)
21.3. Tegelaste tunded (2)
21.4. Kaasa- ja ilmaütlev kääne
21.5. Salaaed (2)
21.6. Arutlustund. Sõprus

22. Seosed tekstis

Järg
Peatükk
22.1. „Nukitsamehe“ lugemiskontroll
22.2. Veel üks Lotte (1)
22.3. Veel üks Lotte (2)
22.4. Täishäälikute pikkus
22.5. Suluta kaashäälikute pikkus
22.6. Seosed tekstis

23. Kuidas kirjutada luuletust?

Järg
Peatükk
23.1. Vana vahva lasteaed
23.2. Luuletusi vanadest ja noortest
23.3. Silbitamine
23.4. Poolitamine
23.5. Rütm ja riim
23.6. Tuli ja Metsatukk

24. Mis on teabekirjandus?

Järg
Peatükk
24.1. Vanaema Huldi raamatukogu (1)
24.2. Sulghääliku pikkus kirjas (1)
24.3. Sulghääliku pikkus kirjas (2)
24.4. Vanaema Huldi raamatukogu (2)
24.5. Teabekirjandus ja ilukirjandus
24.6. Teatmeteosed ja aimekirjandus

25. Kuidas teabetekste lugeda?

Järg
Peatükk
25.1. Entsüklopeediad
25.2. Kuidas teabetekste lugeda?
25.3. Täishäälikuühend
25.4. Loomalapsed
25.5. Sulghäälik pika täishääliku ja täishäälikuühendi järel
25.6. Ei või olla

26. Kuidas aitavad meid sisukord ja register?

Järg
Peatükk
26.1. Hukkunud linnad
26.2. Sisukord ja register
26.3. Kaashäälikuühend (1)
26.4. Kaashäälikuühend (2)
26.5. Miks on vaja diagramme?
26.6. Meie ja meie lugu

27. Kuidas katseid läbi viia?

Järg
Peatükk
27.1. Petronella Õnneseen (1)
27.2. Petronella Õnneseen (2)
27.3. Sulghäälikud s-i ja h kõrval
27.4. Kuidas teha katseid?
27.5. Kuidas katset üles kirjutada?
27.6. Katsetame veel

28. Kuidas sõnaraamatut kasutada?

Järg
Peatükk
28.1. Paabeli torn
28.2. Mida teha? (da-vormi õigekiri)
28.3. Sõnaraamatud
28.4. Hunt ja hobune
28.5. Kuidas sõnaraamatut kasutada?
28.6. Üks sõna, mitu tähendust

29. Kust leida vastuseid?

Järg
Peatükk
29.1. Reisiraamatud
29.2. Kust leida vastuseid?
29.3. i ja j-i õigekiri
29.4. Uus-Meremaa sõnas ja pildis
29.5. Lugemiskontroll
29.6. Arutlustund. Reisimine

30. Mis on elulugu?

Järg
Peatükk
30.1. i ja j-i õigekirja kordamine. Tunnikontroll
30.2. Mis on elulugu?
30.3. Ühe luuletuse lugu
30.4. Sulghäälik sõna alguses
30.5. Sulghäälik sõna alguses. Võõrsõnad
30.6. Rosinad. Lood lastekirjanike lapsepõlvest

31. Kuidas ajakirja lugeda? 

Järg
Peatükk
31.1. Sulghäälik sõna alguses. Etteütlus
31.2. Ajakirjad
31.3. Kuidas ajakirja lugeda?
31.4. Loomad, kes vahetavad värvi
31.5. Kuidas artiklit kirjutada?
31.6. Kirjutame artiklit

32. Kuidas teha intervjuud?

Järg
Peatükk
32.1. Intervjuu
32.2. Kuidas teha intervjuud? (1)
32.3. Kuidas teha intervjuud? (2)
32.4. Kuidas teha intervjuud? (3)
32.5. Teeme klassi ajakirja (1)
32.6. Teeme klassi ajakirja (2)

33. Kordamine. Tegelased ja tegevuskoht

Järg
Peatükk
33.1. Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses
33.2. Tegelased
33.3. Sõnaliigid
33.4. Lause ja sidesõnad
33.5. Tegevuskoht. Käänamine
33.6. Tegevuskoht. Pööramine

34. Kordamine. Algustäht ja häälikute õigekiri

Järg
Peatükk
34.1. Sõua, sõua Kalalaiule (1)
34.2. Sõua, sõua Kalalaiule (2)
34.3. Kordamine. Algustäht
34.4. Loovtööde näitus
34.5. Kordamine. Häälikute õigekiri (1)
34.6. Õuetund. Häälikute õigekiri

35. Suvi tuleb

Järg
Peatükk
35.1. Kordamine. Häälikute õigekiri (2)
35.2. Õuetund. Tegusõnade kordamine
35.3. Kuidas Maa hingab?
35.4. Kirjandusviktoriin
35.5. Illustratsioonid
35.6. Aastalõpu vestlusring

36. Lisad

Järg
Peatükk
36.1. Lugemissoovitused
36.2. Õppelaulud
36.3. Tagasiside
36.4. Impressum
Palun oota