Õppekomplekt (Matemaatika 2. kl e-tund)

Matemaatika 2. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Malle Saks, Jelena Pjatkova
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 110 peatükki ning 6 ülesannet, millest 4 on õpikus ja 2 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Malle Saks, Jelena Pjatkova
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  2. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011, Riiklik õppekava 2023
 • Kuulub paketti

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Abiks õpetajale

2. September

Järg
Peatükk
2.1. Kordamine
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Arvude järjestamine
2.3. Kümnelised ja ühelised (1)
2.4. Kümnelised ja ühelised (2)
2.5. Arvude võrdlemine. Töö nr 1
2.6. Liitmine ja lahutamine 20 piires
2.7. Liitmine 20 piires
2.8. Lahutamine 20 piires
2.9. Liitmise ja lahutamise seos
2.10. Kordamine
2.11. Sirglõik. Töö nr 2
2.12. Sirglõik, millimeeter
2.13. Pikkuse mõõtmine millimeetrites

3. Oktoober

Järg
Peatükk
3.1. Kordamine. Sirglõigu pikkus, arvutamine 20 piires. Töö nr 3
3.2. Kujundid
3.3. Täisnurk
3.4. Nelinurgad
3.5. Ristkülik
3.6. Ruut ja romb
3.7. Ringjoon, ring, ringjoone keskpunkt
3.8. Kolmnurk
3.9. Kordamine. Tasapinnalised kujundid

4. November

Järg
Peatükk
4.1. Täht arvu tähisena
4.2. Ühelised, kümnelised, sajalised
4.3. Kahekohaline arv kümneliste ja üheliste summana
4.4. Täiskümnetest üheliste lahutamine
4.5. Töö nr 5. Liitmine 100 piires üleminekuta
4.6. Lahutamine 100 piires üleminekuta
4.7. Järgmine kümme täis
4.8. Kordamine. Arvutamine 20 piires, täiskümnetest üheliste lahutamine
4.9. Kordamine. Liitmine ja lahutamine 100 piires üleminekuta, sirglõigu pikkus 
4.10. Meeter, sentimeeter
4.11. Detsimeeter
4.12. Pikkusühikud: m, dm, cm, mm
4.13. Kordamine. Liitmine ja lahutamine saja piires üleminekuta, arvude järjestamine ja võrdlemine. Töö nr 6

5. Detsember

Järg
Peatükk
5.1. Liitmine 100 piires üleminekuga (1)
5.2. Liitmine 100 piires üleminekuga (2)
5.3. Kalender (1)
5.4. Kalender (2)
5.5. Tund, minut
5.6. Sekund
5.7. Kordamine. Ajaühikud. Töö nr 7
5.8. Kordamine. Tehtekaardid
5.9. Kordamine. Kuldvillak
5.10. Kordamine. Matemaatilised pähklid

6. Jaanuar

Järg
Peatükk
6.1. Kordamine
6.2. Arvud tuhandeni
6.3. Arvude 0-1000 võrdlemine. Töö nr 8
6.4. Täiskümnete ja -sadade liitmine 1000 piires
6.5. Täiskümnete ja -sadade lahutamine 1000 piires
6.6. Kilomeeter
6.7. Kordamine. Arvud tuhandeni, kilomeeter
6.8. Töö nr 9
6.9. Liitmine 100 piires (3)
6.10. Liitmine 100 piires (4)

7. Veebruar

Järg
Peatükk
7.1. Lahutamine 100 piires üleminekuta
7.2. Lahutamine 100 piires üleminekuga (1)
7.3. Lahutamine 100 piires üleminekuga (2). Töö nr 10
7.4. Kilogramm, gramm (1)
7.5. Kilogramm, gramm (2)
7.6. Kordamine. Liitmine ja lahutamine 100 piires, kilogramm, gramm
7.7. Kordamine. Töö nr 11
7.8. Risttahukas ja kuup
7.9. Mis on pinnalaotus?
7.10. Püramiid
7.11. Silinder, koonus, kera
7.12. Kordamine. Ruumilised kujundid

8. Märts

Järg
Peatükk
8.1. Kordamine. Neli­nurgad, arvuta­mine täis­kümnete ja sada­dega, pikkus­ühikud, liitmine ja lahutamine 100 piires
8.2. Kordamine. Ristkülik, ruut, kolmnurk, ring
8.3. Korrutamise seos liitmisega
8.4. Korrutamise seadus
8.5. Korrutamine arvuga 2 (1)
8.6. Korrutamine arvuga 2 (2)
8.7. Korrutamine arvuga 3 (1). Töö nr 12
8.8. Korrutamine arvuga 3 (2)
8.9. Pool
8.10. Kell
8.11. Korrutamine arvuga 4
8.12. Kordamine
8.13. Töö nr 13

9. Aprill

Järg
Peatükk
9.1. Jagamine. Korrutamise seos jagamisega
9.2. Jagamine arvuga 2
9.3. Jagamine arvuga 3
9.4. Jagamine arvudega 2 ja 3. Töö nr 14
9.5. Veerand, kolmveerand
9.6. Jagamine arvuga 4
9.7. Tehete järjekord avaldises
9.8. Korrutamine ja jagamine arvuga 4
9.9. Korrutamine arvuga 5

10. Mai

Järg
Peatükk
10.1. Jagamine arvuga 5
10.2. Liiter
10.3. Kordamine. Töö nr 15
10.4. Korrutustabel
10.5. Korrutamine ja jagamine arvuga 6
10.6. Korrutamine ja jagamine arvuga 7
10.7. Temperatuur (1)
10.8. Temperatuur (2)
10.9. Korrutamine ja jagamine arvuga 8
10.10. Korrutamine arvuga 9. Töö nr 16
10.11. Kordamine. Liitmine ja lahutamine 100 piires
10.12. Kordamine. Liitmine ja lahutamine 1000 piires

11. Juuni

Järg
Peatükk
11.1. Kordamine. Korrutamine ja jagamine
11.2. Kordamine. Geomeetrilised kujundid
11.3. Kordamine. Mõõtühikud
11.4. Aastalõputöö
11.5. Õuetund. Planeerime lillepeenra (1)
11.6. Planeerime lillepeenra (2)

12. Lisad

Järg
Peatükk
12.1. Impressum
Palun oota