Õppekomplekt

Matemaatika 2. klassile, e-tund

Õpiku autorid
Malle saks
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks
Väljaandja
Avita
 • Õppekomplektis on 47 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 21 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Malle saks
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks
 • Aine
  Matemaatika, varia
 • Klass
  2.
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Töökava

2. September

Järg
Peatükk
2.1. Kordamine
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Arvude järjestamine
2.3. Kümnelised ja ühelised (1)
2.4. Kümnelised ja ühelised (2)
2.5. Arvude võrdlemine. Töö nr 1
2.6. Liitmine ja lahutamine 20 piires
2.7. Liitmine 20 piires
2.8. Lahutamine 20 piires
2.9. Liitmise ja lahutamise seos
2.10. Kordamine
2.11. Sirglõik. Töö nr 2
2.12. Sirglõik, millimeeter
2.13. Pikkuse mõõtmine millimeetrites

3. Oktoober

Järg
Peatükk
3.1. Kordamine. Sirglõigu pikkus, arvutamine 20 piires. Töö nr 3
3.2. Kujundid
3.3. Täisnurk
3.4. Nelinurgad
3.5. Ristkülik
3.6. Ruut ja romb
3.7. Ringjoon, ring, ringjoone keskpunkt
3.8. Kolmnurk
3.9. Kordamine. Tasapinnalised kujundid

4. November

Järg
Peatükk
4.1. Täht arvu tähisena
4.2. Ühelised, kümnelised, sajalised
4.3. Kahekohaline arv kümneliste ja üheliste summana
4.4. Täiskümnetest üheliste lahutamine
4.5. Töö nr 5. Liitmine 100 piires üleminekuta
4.6. Lahutamine 100 piires üleminekuta
4.7. Järgmine kümme täis
4.8. Kordamine. Arvutamine 20 piires, täiskümnetest üheliste lahutamine
4.9. Kordamine. Liitmine ja lahutamine 100 piires üleminekuta, sirglõigu pikkus 
4.10. Meeter, sentimeeter

5. Detsember

Järg
Peatükk
5.1. Detsimeeter
5.2. Pikkusühikud: m, dm, cm, mm
5.3. Kordamine. Liitmine ja lahutamine saja piires üleminekuta, arvude järjestamine ja võrdlemine. Töö nr 6
5.4. Liitmine 100 piires üleminekuga (1)
5.5. Liitmine 100 piires üleminekuga (2)
5.6. Kalender (1)
5.7. Kalender (2)
5.8. Tund, minut
5.9. Sekund
5.10. Kordamine. Ajaühikud. Töö nr 7
5.11. Kordamine. Tehtekaardid
5.12. Kordamine. Kuldvillak
5.13. Kordamine. Matemaatilised pähklid

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Impressum
Palun oota