Õppekomplekt (LÕK mat 9 II)

Matemaatika 9. klassile, II osa. Lihtsustatud õppekava

Autorid
Kadri Männiksaar, Ragne Kuusk
Ülesannetekogu autorid
Kadri Männiksaa, Ragne Kuusk
Väljaandja
Haridus- ja Teadusministeerium
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 34 peatükki ning 610 ülesannet, millest 549 on õpikus ja 61 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Kadri Männiksaar, Ragne Kuusk
 • Ülesannetekogu autorid
  Kadri Männiksaa, Ragne Kuusk
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  9. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Haridus- ja Teadusministeerium
 • Õppekava
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2010
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Aritmeetilised tehted murdudega

Järg
Peatükk
1.1. Harilike murdude teisendamine kümnend­murdudeks
1.2. Kümnend­murdude teisendamine harilikeks murdudeks
1.3. Lõplik ja lõpmatu kümnend­murd
1.4. Murdude liitmine ja lahutamine
1.5. Kümnend­murdude korrutamine ja jagamine 10, 100 ja 1000ga
1.6. Kümnend­murdude korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga
1.7. Kümnend­murdude korrutamine ja jagamine kahekohalise arvuga
1.8. Neli aritmeetilist tehet kümnend­murdudega

2. Protsent

Järg
Peatükk
2.1. Protsendi mõiste
2.2. Kümnend­murdude avaldamine protsendina
2.3. 1% leidmine arvust (tervikust)
2.4. Protsentide leidmine arvust (tervikust)
2.5. Protsentide avaldamine hariliku murruna
2.6. Arvust (tervikust) 10% leidmine
2.7. Arvust (tervikust) 50% leidmine
2.8. Arvust (tervikust) 20% leidmine
2.9. Arvust (tervikust) 25% leidmine
2.10. Arvust (tervikust) 75% leidmine
2.11. Arvu (terviku) leidmine protsentides antud osa järgi

3. Ring ja sektor

Järg
Peatükk
3.1. Ring ja sektor

4. Kuup ja risttahukas

Järg
Peatükk
4.1. Kuup ja risttahukas

5. Ruumala

Järg
Peatükk
5.1. Ruumala­ühikute teisendamine
5.2. Risttahuka ja kuubi ruumala arvutamine

6. Diagrammid

Järg
Peatükk
6.1. Diagrammid

7. Kordamine

Järg
Peatükk
7.1. Numeratsioon
7.2. Neli aritmeetilist tehet I
7.3. Neli aritmeetilist tehet II
7.4. Tehted nimega arvudega
7.5. Harilikud ja kümnend­murrud
7.6. Protsent
7.7. Geomeetria
7.8. Diagrammid

8. Õpetajale

Järg
Peatükk
8.1. Impressum
8.2. Soovitused digitaalse õppevara kasutamiseks
Palun oota