Õppekomplekt (Loodus- ja inimeseõp 3. kl e-tund)

Loodus- ja inimeseõpetus 3. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Helen Vellau, Kristjan Rea, Brit Peensoo
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 73 peatükki ning 0 ülesannet, millest 0 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Helen Vellau, Kristjan Rea, Brit Peensoo
 • Aine
  Inimeseõpetus, loodusõpetus, loodus- ja inimeseõpetus
 • Klass
  3. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011, Riiklik õppekava 2023
 • Kuulub paketti

1. Ettevalmistuseks õpetajale

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Komplekti tutvustus. Ettevalmistused õppeaastaks

2. Kodumaa Eesti

Järg
Peatükk
2.1. Eesti
2.2. Rahvuslik ärkamine
2.3. Talu
2.4. Rahvariided
2.5. Mineviku pärand
Tasuta tutvumiseks!
2.6. Teadmiste kontroll nr 1

3. Elusolendite mitmekesisus

Järg
Peatükk
3.1. Selgroogsed loomad
3.2. Kalad
3.3. Kahepaiksed
3.4. Roomajad
3.5. Kordamine
3.6. Teadmiste kontroll nr 2
3.7. Linnud
3.8. Imetajad
3.9. Selgrootud loomad
3.10. Praktiline tund – õpilaste lemmikloomad
3.11. Teadmiste kontroll nr 3
3.12. Taimed
3.13. Mürgised taimed
3.14. Praktiline tund. Taimede uurimine
3.15. Teadmiste kontroll nr 4
3.16. Seened
3.17. Bakterid
3.18. Praktiline tund. Seente või bakterite kasvatamine
3.19. Kooslused
3.20. Teadmiste kontroll nr 5

4. Maailmaruum ja valgus

Järg
Peatükk
4.1. Maa
4.2. Päike
4.3. Valgus ja vari
4.4. Teadmiste kontroll nr 6

5. Teave ja internet

Järg
Peatükk
5.1. Teave ehk informatsioon
5.2. Reklaam
5.3. Internet
5.4. Teadmiste kontroll nr 7

6. Liikumine

Järg
Peatükk
6.1. Jõud
6.2. Liikumine
6.3. Kuidas jõudu kasutada?
6.4. Jalgratas
6.5. Ohutu jalgrattasõit
6.6. Praktiline tund. Ohutu jalgrattasõit
6.7. Teadmiste kontroll nr 8

7. Magnet ja elekter

Järg
Peatükk
7.1. Elekter ja elektrivool
7.2. Vooluallikas ja vooluring
7.3. Elektrijuhid ja elektri säästmine
7.4. Magnet ja kompass
7.5. Praktiline tund. Elekter ja energia
7.6. Kordamine
7.7. Teadmiste kontroll nr 9

8. Plaan ja kaart

Järg
Peatükk
8.1. Mereriik Eesti
8.2. Ilmakaared
8.3. Foto, joonistus, plaan ja aerofoto
8.4. Aerofoto ja kaart
8.5. Kuidas kaarti lugeda? Kaart
8.6. Eesti kaart
8.7. Õuesõpe
8.8. Kordamine
8.9. Teadmiste kontroll nr 10

9. Eesti kui riik

Järg
Peatükk
9.1. Kool
9.2. Traditsioonid
9.3. Eestimaa
9.4. Toompea
9.5. Okupeeritud Eesti
9.6. Praktiline tund. Ekskursioon
9.7. Eesti naaberriigid
9.8. Kordamine
9.9. Teadmiste kontroll nr 11

10. Kooliastme kordamine

Järg
Peatükk
10.1. Loodus. Kuidas kõik on seotud. Vesi
10.2. Tervislik eluviis
10.3. Päikesesüsteem. Inimesed
10.4. Õuesõpe

11. Lisad

Järg
Peatükk
11.1. Impressum
Palun oota