Õppekomplekt (LÕK mat 3 IV)

Matemaatika 3. klassile, IV osa. Lihtsustatud õppekava

Autorid
Meelika Maila, Kadri Männiksaar, Anneli Areng
Ülesannetekogu autorid
 Meelika Maila, Kadri Männiksaar, Anneli Areng
Väljaandja
Haridus- ja Teadusministeerium
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 22 peatükki ning 343 ülesannet, millest 322 on õpikus ja 21 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Meelika Maila, Kadri Männiksaar, Anneli Areng
 • Ülesannetekogu autorid
   Meelika Maila, Kadri Männiksaar, Anneli Areng
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  3. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Haridus- ja Teadusministeerium
 • Õppekava
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2010, Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2023
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Ajamõisted

Järg
Peatükk
1.1. Nädal
1.2. Kuu
1.3. Aasta
1.4. Kell
1.5. Tund
1.6. Minut

2. Raskusühikud

Järg
Peatükk
2.1. Kerge - raske
2.2. Kergem - raskem
2.3. Kaalud
2.4. Kilogramm
2.5. Tehted nimega arvudega

3. Mahuühik - liiter

Järg
Peatükk
3.1. Liiter

4. Nimega arvud.

Järg
Peatükk
4.1. Kordamine
4.2. Tehted nimega arvudega
4.3. Rahaühikute liitmine ja lahutamine
4.4. Nimega arvude liitmine ja lahutamine teisendamisega
4.5. Ajaühikute liitmine ja lahutamine

5. Geomeetria

Järg
Peatükk
5.1. Sirglõigu mõõtmine ja joonestamine
5.2. Nelinurk. Nelinurga joonestamine

6. Kordamine

Järg
Peatükk
6.1. Üldine kordamine

7. Õpetajale

Järg
Peatükk
7.1. Metoodilised juhised õpetajale digiõpiku kasutamiseks
7.2. Impressum
Palun oota