Pakett „Põhikooli õpilane 2019/20“

Kellele see pakett mõeldud on?

Pakett on mõeldud õpilase rolliga kasutajatele.

Paketti kuulub ka kogu Foxcademy õppekeskkonna põhikooli õppematerjal, mida saab kasutada Foxcademy keskkonnas.

Mida ma tegema pean, et seda kasutada?

Õpilase rolliga kasutajale lisatakse paketi litsents Opiqu poolt automaatselt kohe peale kasutajale selle rolli andmist.

Milliseid teoseid selle paketi litsentsiga kasutada saab?

Paketis on 236 põhikooli ja gümnaasiumi õppekava katvat õppekomplekti kirjastustelt Avita, Koolibri ja Künnimees.

Foxcademy õppematerjali saab kasutada Foxcademy keskkonnas.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. G Kokku
ajalugu 2 2 2 2 2 7 17
bioloogia 4 1 2 6 13
eesti keel 5 3 3 3 3 3 4 3 3 30
füüsika 4 5 9
geograafia 3 3 3 5 14
inimese- ja ühiskonnaõpetus 1 2 3 3 2 2 2 13
inimeseõpetus 2 3 1 4 4 2 4 2 20
keemia 1 6 5 1 10
kehaline kasvatus 1 1 1 1
kirjandus 3 3 3 3 2 5 19
kunstiõpetus 2 2 2 1 4
loodus- ja inimeseõpetus 2 2 4
loodusõpetus 4 2 4 4 4 3 3 24
majandus- ja ettevõtlusõpe 1 1
matemaatika 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 24
muusikaõpetus 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 20
tehnoloogiaõpetus 2 3 3 3 3 6
tööõpetus 2 2 2 1 2 2 2 2 2 6
vene keel 2 1 1 1 1 2 1 1 10
võõrkeeleõpetus 1 1 1 1 4
ühiskonnaõpetus 2 3 5 1 2 4 3 18
Kokku 19 18 18 17 24 28 32 33 32 33 236

Kui palju selle paketi litsents maksab?

Põhikooli õpilasele 2019/20 õppeaastal tasuta.