Pakett „Põhikooli õpilane 2020/21“

Kellele see pakett mõeldud on?

Pakett on mõeldud õpilase rolliga kasutajatele.

Paketti kuulub ka kogu Foxcademy õppekeskkonna põhikooli õppematerjal, mida saab kasutada Foxcademy keskkonnas.

Mida ma tegema pean, et seda kasutada?

Õpilase rolliga kasutajale lisatakse paketi litsents Opiqu poolt automaatselt kohe peale kasutajale selle rolli andmist.

Milliseid teoseid selle paketi litsentsiga kasutada saab?

Paketis on 233 põhikooli ja gümnaasiumi õppekava katvat õppekomplekti kirjastustelt Avita, Koolibri ja Künnimees.

Foxcademy õppematerjali saab kasutada Foxcademy keskkonnas.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. G Kokku
ajalugu 3 2 2 2 3 12
bioloogia 4 3 2 9
eesti keel 5 3 4 3 3 3 4 4 3 31
füüsika 5 5 10
geograafia 4 3 3 10
inimese- ja ühiskonnaõpetus 1 1 2 3 3 2 2 2 14
inimeseõpetus 3 4 1 5 4 3 4 2 24
keemia 1 6 5 1 10
kehaline kasvatus 1 1 1 1
kirjandus 1 3 3 3 3 3 16
kunstiõpetus 2 2 2 1 4
loodus- ja inimeseõpetus 2 2 4
loodusõpetus 6 3 4 4 4 4 3 28
matemaatika 4 3 3 4 4 3 3 1 1 26
muusikaõpetus 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21
tehnoloogiaõpetus 2 3 3 3 3 6
tööõpetus 2 2 2 1 2 2 2 2 2 6
vene keel 3 2 2 2 1 2 3 1 1 17
võõrkeeleõpetus 1 1 1 1 4
ühiskonnaõpetus 2 3 5 1 2 4 15
Kokku 24 19 20 19 28 30 37 38 36 1 233

Kui palju selle paketi litsents maksab?

Põhikooli õpilasele 2020/21 õppeaastal tasuta.