Pakett „Põhikooli õpetaja“

Kellele see pakett mõeldud on?

Pakett on mõeldud õpetaja rolliga kasutajatele ehk kooliõpetajale, kes soovib Opiqu digiõppekomplekte õppetöös kasutada.

Paketti kuulub ka kogu Foxcademy õppekeskkonna põhikooli õppematerjal, mida saab kasutada Foxcademy keskkonnas.

Mida ma tegema pean, et seda kasutada?

Opiq lisab paketi litsentsi automaatselt peale kasutajale vastava rolli andmist. Selleks, et õpetajad saaksid Opiqut kasutada, tuleb koolil luua Opiqu konto. Kooli konto loomiseks peab kooli esindaja saatma sooviavalduse aadressile info@starcloud.ee.

Milliseid teoseid selle paketi litsentsiga kasutada saab?

Paketis on 173 põhikooli õppekava katvat õppekomplekti kirjastustelt Avita, Koolibri ja Künnimees.

Foxcademy õppematerjali saab kasutada Foxcademy keskkonnas.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. G Kokku
ajalugu 2 2 2 2 2 10
bioloogia 4 2 2 8
eesti keel 5 2 3 3 3 2 3 2 2 25
füüsika 3 5 8
geograafia 3 3 3 9
inimese- ja ühiskonnaõpetus 2 3 3 2 2 2 12
inimeseõpetus 1 3 1 4 4 2 3 2 18
keemia 1 6 5 1 10
kehaline kasvatus 1 1 1 1
kirjandus 3 3 2 2 2 12
kunstiõpetus 1 1 1 3
loodus- ja inimeseõpetus 2 2 4
loodusõpetus 4 2 4 3 4 3 3 23
matemaatika 3 3 3 3 1 1 1 1 1 17
muusikaõpetus 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12
tehnoloogia 1 1 1 1 4
tööõpetus 1 1 1 2 2 2 2 2 5
vene keel 2 1 1 1 1 6
võõrkeeleõpetus 1 1
ühiskonnaõpetus 2 3 4 1 2 3 13
Kokku 17 14 15 13 21 23 27 28 29 1 173

Kui palju selle paketi litsents maksab?

2019/20. õppeaastal tasuta.