Pakett „Põhikooli õpilane 2019/20“

Kellele see pakett mõeldud on?

Pakett on mõeldud õpilase rolliga kasutajatele.

Paketti kuulub ka kogu Foxcademy õppekeskkonna põhikooli õppematerjal, mida saab kasutada Foxcademy keskkonnas.

Mida ma tegema pean, et seda kasutada?

Õpilase rolliga kasutajale lisatakse paketi litsents Opiqu poolt automaatselt kohe peale kasutajale selle rolli andmist.

Milliseid teoseid selle paketi litsentsiga kasutada saab?

Paketis on 253 põhikooli ja gümnaasiumi õppekava katvat õppekomplekti kirjastustelt Avita, Koolibri ja Künnimees.

Foxcademy õppematerjali saab kasutada Foxcademy keskkonnas.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. G Kokku
ajalugu 2 2 2 2 2 7 17
bioloogia 4 2 2 6 14
eesti keel 5 3 3 3 3 3 4 4 3 30
füüsika 4 5 9
geograafia 3 3 3 6 15
inimese- ja ühiskonnaõpetus 1 2 3 3 2 2 2 13
inimeseõpetus 3 3 1 5 4 3 4 2 23
keemia 1 6 5 1 10
kehaline kasvatus 1 1 1 1
kirjandus 1 3 3 3 3 3 5 21
kunstiõpetus 2 2 2 1 4
loodus- ja inimeseõpetus 2 2 4
loodusõpetus 4 3 4 4 4 3 3 25
majandus- ja ettevõtlusõpe 1 1
matemaatika 4 3 3 3 3 4 3 1 1 3 28
muusikaõpetus 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 22
tehnoloogiaõpetus 2 3 3 3 3 6
tööõpetus 2 2 2 1 2 2 2 2 2 6
vene keel 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 15
võõrkeeleõpetus 1 1 1 1 4
ühiskonnaõpetus 2 3 5 1 2 4 3 18
Kokku 22 18 19 17 26 30 35 36 35 34 253

Kui palju selle paketi litsents maksab?

Põhikooli õpilasele 2019/20 õppeaastal tasuta.