×

eKooli liidestamise juhend administraatorile ja õpetajale

eKooli liidestuse ja päeviku ülekandmise ülevaade

 1. Kooliadministraator lubab liidestuse Opiqu ja eKooli vahel (Opiqus valikus „Kooli seaded”)
 2. Kõik juba Opiqu kontot omavad kasutajad seovad Opiqu konto eKooliga (Opiqus valikus „Seaded”, „Liidestused”)
 3. Õpetaja kannab eKoolist oma päeviku andmed Opiqusse ja loob ligipääsu endale (kui juba ei olnud) ja oma õpilastele (eKoolis „Näita töökava / materjale” valikus).

Opiq seob Opiqu litsentsi õpilasega automaatselt ning õpilasel tekib ligipääs kogu Opiqu varamule. Õpetaja saab kasutada sama koosseisuga päevikut Opiqu õppematerjaliga (sh määrata töid, kasutada õppejärge jm).

Samm 2 ei ole vajalik kui õpilasel ja õpetajal veel Opiqu kontot ei ole. Kui e-postiga konto on juba tehtud, on seose loomine vajalik, et õpetaja päeviku ülekandmisel ei tekiks teist Opiqu kontot.

Kooliadministraatorile

Kui kool kasutab eKooli, ei pea õpilaste nimekirju käsitsi Opiqusse sisestama. Selle asemel saab õpetaja eKoolist päevikute nimekirju Opiqusse üle kanda.

NB! Enne seda, kui õpetaja päeviku eKoolist üle kannab, peavad õpetaja ja õpilased oma olemasoleva Opiqu kasutajakonto liidestama eKooli kasutajakontoga. Seda saab iga kasutaja teha oma seadete lehel.

Seadete lehel tuleb valida „Liidestused” ja avanenud lehel eKooli plokis vajutada nupule „Lisa liidestus”.

Nii toimides on igal kasutajal edaspidi jätkuvalt üks konto, kusjuures Opiqusse saavad nad sisse logida nii Opiqu kasutajatunnuse ja salasõnaga kui ka eKooliga. Neile jääb alles kõik, mis nad enne Opiqus teinud on, ning samas lisanduvad neile eKoolist pärit päevikud.

Selleks, et õpetaja saaks eKoolist päevikuid Opiqusse üle kanda, peab kooliadministraator Opiqus lubama eKooli liidestuse.

eKooli liidestuse lubamine

 1. eKooli liidestuse lubamiseks peab kooliadministraator minema kooli seadete lehele.
 2. Kooli seadete lehel tuleb liidestuste plokis klikkida eKooli juures lingile „Luba liidestus”.
 3. Kasutaja suunatakse eKooli sisselogimise lehele, kus tuleb end tuvastada eKooli kasutajanime ja salasõnaga. NB! eKoolis ja Opiqus peab olema sisse logitud sama kooli kasutajana!
 4. Pärast edukat kasutaja tuvastamist suunatakse kasutaja tagasi Opiqusse, kus tuleb kontrollida, kas kooli nimi ja õppeasutuse EHISe ID klapivad.
 5. Kui selle asemel näidatakse veateadet „Kooli kood [kood] puudub Sinu eKooli kasutajate andmetes. Pöördu Opiqu kasutajatoe poole.”, tuleb veenduda, et eKoolis on sisestatud kooli EHISe kood. Seda saab teha eKoolis kooli administraator kooli profiili lehel. Kooli profiili lehele pääseb eKoolis ülal menüüs +-märgile vajutades ning valides „Profiil”.
 6. Kui kooliadministraator pole oma enda kontot veel eKooliga liidestanud, pakutakse talle nüüd võimalust seda teha. Selleks tuleb kontrollida andmete õigsust ja vajutada nupule „Kinnita liidestus”. NB! Kui 3. punktis ei loginud kooliadministraator eKooli sisse enda kontoga, tuleb vajutada „Katkesta”.
 7. Seejärel saab kooliadministraator edaspidi Opiqusse sisse logida eKooli kontoga, vajutades Opiqu sisselogimise lehel eKooli lingile. Kui Opiqusse sisseloginud kasutaja ja eKooli sisseloginud kasutaja on erinevad isikud, siis ei tohiks kasutajaid omavahel siduda!
 8. Kasutaja suunatakse kooli seadete lehele, kus liidestuste plokis kuvatakse nüüd eKooli logo kõrval rohelises kirjas kooli nime. Nüüd on kõik valmis selleks, et õpetajad saaksid päevikuid eKoolist Opiqusse üle kanda.

eKoolist pärit päevikute eripärad

 • Kooliadministraator ei saa Opiqus muuta eKoolist pärit päevikute nime, õpilasi ega õpetajaid. Neid andmeid saab muuta eKoolis. Kord päevas uuendatakse muutunud päevikute andmeid ka Opiqus.
 • Küll aga saab kooliadministraator kustutada eKoolist pärit päeviku. Selle käigus ei kustu aga sama päevik eKoolis.

Kui õpilasel on juba Opiqu kasutajakonto, aga ta pole seda liidestanud eKooliga, ja õpetaja kannab eKoolist Opiqusse üle päeviku, millesse ka see õpilane kuulub, siis tekib sellele õpilasele uus, teine kasutajakonto, sest Opiq ei oska olemasolevat Opiqu kasutajakontot ja eKooli kasutajakontot omavahel ise siduda. Sama juhtub õpetajaga, kel on varasemast Opiqu kasutajakonto, mis pole eKooliga liidestatud.

Kui kasutajal on tekkinud kaks kontot, siis ei ole neid hiljem võimalik enam omavahel siduda.

Kui selline olukord siiski tekib, on soovitatav teha järgmist.

 • Õpilased peaksid oma vana konto asemel kasutama Opiqusse sisse logimiseks eKooli kontot, mis tekkis neile päeviku ülekandmise käigus. Kui õpilane jõudis juba varem Opiqus oma materjale kuhugi lisada, töid lahendada vm, pole neid lisandusi aga võimalik automaatselt eKooli kaudu tekkinud kontole üle kanda.
 • Kooliadministraator võiks selguse huvides sellistelt kahe kontoga õpilastelt vana konto eemaldada, eemaldades neilt õpilase rolli.
 • Kui kooliadministraator eemaldab topeltkontoga õpilaselt varem loodud konto, vabaneb sellele lisatud litsents ning see litsents tuleks lisada uuele, eKooliga liidestatud kontoga.

Õpetajale

NB! Kui õpetajal või õpilastel on juba Opiqus kasutajakonto, peavad nad enne päeviku ülekandmist eKoolist oma Opiqu kasutajakonto liidestama eKooliga. Seda saab iga kasutaja teha oma seadete lehel, kui valida „Liidestused” ja avanenud lehel eKooli plokis vajutada nupule „Lisa liidestus”.

Kui õpilasel on Opiqu konto, aga ta pole seda liidestanud eKooliga, ja õpetaja kannab eKoolist Opiqusse üle päeviku, millesse ka see õpilane kuulub, siis tekib sellele õpilasele uus, teine konto, sest olemasoleva Opiqu konto ja päeviku ülekandmise käigus tekkinud uue konto vahel ei looda süsteemis mingit seost. Sellise olukorra tekkimisel tasub ühendust võtta kooliadministraatoriga.

Kui kooliadministraator on Opiqus oleva kooli sidunud eKoolis vastava kooliga, tekib õpetajatele võimalus eKoolist päevikuid Opiqusse üle kanda. Opiqusse kantakse üle päeviku nimi ja õpilaste ning õpetajate nimed. Kui õpilased pole enne Opiqut kasutanud, tekib neile päeviku ülekandmise käigus Opiqu konto. Opiqusse logimiseks saavad nad sisselogimise lehel vajutada eKooli lingile ja tuvastada end eKooli kaudu.

Päeviku ülekandmine

 1. Õpetaja logib sisse eKooli.
 2. Õpetaja avab päeviku, mille andmeid (õpilasi) ta soovib Opiqusse kanda.
 3. Avanenud lehel on kõige all rida „Näita töökava / materjale” ja selle paremas servas nupp „Lisa materjale”. Sellele nupule tulebki vajutada.
 4. Avanenud aknas „Lisa materjalid päevikule” tuleb valida sakk „Seo õpikeskkonnaga” ning seejärel vajutada nupule „Saada”.
 5. Kui pärast „Saada” nupule vajutamist avaneb aknake teatega „Palun luba brauseris hüpikaknad ja proovi uuesti”, tuleb seda teha ja siis uuesti proovida. Loe hüpikakende lubamisest lähemalt siit.
 6. Avaneb aken, milles tuleb valida, millise Opiqus leiduva õppekomplektiga soovitakse ülekantav päevik siduda. Kui kõik andmed on õiged, tuleb vajutada nupule „Seo päevik Opiquga”.
 7. Päeviku sidumise käigus luuakse Opiqus lisaks päeviku andmetele vajaduse korral õpetaja ja õpilaste kasutajakontod. Kui kasutajal on varasemast ajast Opiqus kasutaja ja see on liidestatud eKooliga, siis seotakse päevik selle varasemast ajast pärit kasutajaga, aga uut ei looda.
 8. Pärast edukat päeviku sidumist kuvatakse sellest teavitavat lehte, millel saab vajutada nupule „Logi Opiqusse sisse eKooli kontoga”.
 9. Õpetaja logitakse Opiqusse sisse ja ta saab eKoolist pärit päevikut kasutada nii nagu Opiqus loodud päevikut: seada õppejärge, määrata õpilastele töid, neid parandada jne.

Kui päevik on eKoolist Opiqusse üle kantud, kuvatakse eKoolis päeviku lehel „Lisa materjale” nupu kõrval Opiqu logoga nuppu.

Päeviku uuendamine

Kui soovitakse päeviku nime, õpilasi või õpetajaid muuta, tuleb seda teha eKoolis. Kord ööpäevas uuendatakse muutunud päevikuid Opiqus. Kui andmeid tahetakse muuta kohe, tuleb eKoolis vastava päeviku lehel vajutada Opiqu logoga nupule.

Avanenud lehel saab üle vaadata päeviku andmed ning seejärel vajutada nupule „Uuenda päeviku andmeid”.

Päeviku kustutamine

eKoolist pärit päevikut ei saa õpetaja Opiqus kustutada. Seda saab teha kooliadministraator, kusjuures päeviku kustutamine Opiqus ei mõjuta kuidagi sama päevikut eKoolis.

Hüpikakende lubamine eri brauserites

Chrome'i kasutajad saavad hüpikaknad lubada, kui seadete lehe all otsas klikkida „Täpsemad”, seejärel „Sisu seaded”, „Hüpikaknad ja ümbersuunamised” ning avanenud lehel real „Blokeeritud (soovitatav)” vajutada nupule.

Firefoxi kasutajad peavad hüpikakende lubamiseks sätete lehel valima „Privaatsus ja turvalisus” ja plokis „Õigused” võtma ära linnukese „Hüpikaknad blokitakse” eest.

Täpsemad juhised hüpikakende lubamiseks:

eKooli liidestamise juhend administraatorile ja õpetajale
Palun oota