Mida näed pildil?

Jutusta, loenda ja koosta tekstülesandeid.

Palun oota