Mida näed pildil?

Jutusta, loenda ja koosta tekstülesandeid.

Mida näed pildil? Jutusta, loenda ja koosta tekstülesandeid
Palun oota