Õppekomplekt (Matemaatika 2. kl)

MATEMAATIKA 2. klassile

1. ARVUDE MAAILM

Järg
Peatükk
1.1. Kordamine ja süvendamine
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Arvud 1 kuni 20 (1)
1.3. Arvud 1 kuni 20 (2)
1.4. Liitmine ja lahutamine 20 piires (1)
1.5. Liitmine ja lahutamine 20 piires (2)
1.6. Tekstülesande lahendamine
1.7. Täht arvu tähisena (1)
1.8. Täht arvu tähisena (2)

2. Kordamine

Järg
Peatükk
2.1. Kordamine (1)
2.2. Kordamine (2)

3. KUJUNDITE MAAILM

Järg
Peatükk
3.1. Geomeetrilised kujundid (1)
3.2. Geomeetrilised kujundid (2)

4. SUURUSTE MAAILM

Järg
Peatükk
4.1. Pikkuse mõõtmine
4.2. Massi mõõtmine
4.3. Mahu mõõtmine

5. ARVUDE MAAILM

Järg
Peatükk
5.1. Arvud sajani
5.2. Ühekohaliste arvude liitmine ja lahutamine 100 piires (1)
5.3. Ühekohaliste arvude liitmine ja lahutamine 100 piires (2)

6. SUURUSTE MAAILM

Järg
Peatükk
6.1. Arvutused rahaga

7. TARKPEA TUBA

Järg
Peatükk
7.1. Ülesanded 1–5
7.2. Ülesanded 6–10
7.3. Ülesanded 11–15
7.4. Ülesanded 16–23

8. MÄNGUD

Järg
Peatükk
8.1. Mängud

9. SUURUSTE MAAILM

Järg
Peatükk
9.1. Aja mõõtmine
9.2. Temperatuuri mõõtmine

10. ARVUDE MAAILM

Järg
Peatükk
10.1. Korrutamine
10.2. Korrutamine arvuga 2
10.3. Korrutamine arvuga 3
10.4. Korrutamine arvuga 4
10.5. Korrutamine arvuga 5
10.6. Jagamine
10.7. Jagamine arvuga 2
10.8. Jagamine arvuga 3
10.9. Jagamine arvuga 4
10.10. Jagamine arvuga 5

11. KORDAMINE

Järg
Peatükk
11.1. Kordamine (1)
11.2. Kordamine (2)

12. ARVUDE MAAILM

Järg
Peatükk
12.1. Arvud tuhandeni
12.2. Täiskümnete ja täissadade liitmine ning lahutamine

13. SUURUSTE MAAILM

Järg
Peatükk
13.1. Pikkusühik kilomeeter
13.2. Massiühikud gramm ja kilogramm

14. KORDAMINE

Järg
Peatükk
14.1. Kordamine

15. KAS OSKAD?

Järg
Peatükk
15.1. Kas oskad?

16. TARKPEA TUBA

Järg
Peatükk
16.1. Ülesanded 1–5
16.2. Ülesanded 6–10
16.3. Ülesanded 11–15
16.4. Ülesanded 16–20
16.5. Ülesanded 21–25
16.6. Ülesanded 26–30
16.7. Ülesanded 31–35
16.8. Ülesanded 36–40
16.9. Ülesanded 41–48

17. MÄNGUD

Järg
Peatükk
17.1. Mängud

18. MEELESPEA

Järg
Peatükk
18.1. Väikese matemaatiku meelespea
18.2. Linnadevahelised kaugused
Palun oota