Sissejuhatus

E-õpik ja ülesannete kogu on terviklik materjal eesti keele õppimiseks vene õppekeelega koolis.

Õpikus on seitse teemat. Iga tunni jaoks on üks peatükk õpikus ja ülesannetekogus. Iga peatüki keskmes on üks lugu, mida laiendatakse pildi ja ülesannetega. Tekstile järgnevad harjutus või küsimused, laul/luuletus/mäng, uue tähe õppimise rubriik või tegusõna pööramine. Peatükk võetakse kokku dialoogi või temaatiliste küsimustega.

Väga oluline roll on piltidel. Neid on soovitatav igas tunnis aktiivselt koos õpilastega kasutada: nimetada ja näidata piltidel olevaid elusolendeid ja asju, värve, tegevusi jne.

Samuti on iga teema juures rubriik „Uued sõnad”, millesse tuleb suhtuda paindlikult ja vastavalt õpilaste tasemele. Välja on toodud teemaga seotud võtmesõnad, millele võib, aga ei pea rõhku panema. Sõnadel on juures ka tõlge.

Esimesel poolaastal õpitakse/korratakse peaaegu igas tunnis ühte tähte (rubriik „Õpime tähte”). Selles rubriigis on välja toodud õpitava tähega algavad sõnad. Paljusid neist sõnadest (näiteks aken, isa, uss) on kujutatud ka pildil, kuid kõiki mitte (näiteks ilus, uni). Teisest poolaastast alates asendub täherubriik tegusõnaderubriigiga, kus on toodud peatükile olulise tegusõna pöörded.

Teema lõpus olevat dialoogi on peaaegu alati võimalik laiendada vastavalt õpilaste oskustele. Lihtsamaid dialooge saab harjutada piltidel olevate tekstidega.

Kõiki lugusid, dialooge, luuletusi ja laule on võimalik ka kuulata. Lühilingid mõne laulu või mängu juures juhatavad, kust saab laulu kuulata või mõnda ringmängu vaadata internetis.

Ülesannete kogu on tihedalt seotud töövihikuga, kuid ei dubleeri seda täielikult. Kuna algklassides on käeline tegevus väga tähtis, siis suunavad ka paljud e-ülesanded last paberile joonistama või kirjutama. Ülesannetekogust saab õpetaja oma äranägemise järgi valida, milliseid ülesandeid ta õpilastel teha palub.

Ülesannetekogus on harjutused, milles peab keskenduma teema ja teksti analüüsimisele, tähe õppimisele, kirjutamisele, pööramisele jms. Nii õpikus kui ka ülesannetes kasutatakse paralleelselt suur- ja väiketähti, et õpilased harjuksid kasutama mõlemaid. Sujuvalt liigutakse selle poole, et lugemisel ja kirjutamisel kasutada väiketähti. Ka siin on soovitatav lähtuda igast õpilasest individuaalselt ja kasutada õpilaste jaoks kõige sobivamat ülesannet.

Õpikus ja ülesannetekogus leiab jõukohaseid tekste ja ülesandeid erineva taseme ja oskustega õpilastele.

Palun oota