Peatükk 1.1 (Inimeseõpetus 2. kl)

Mina

Ülesanne 1

Missugune sina oled? Kirjuta lünka.

Minu nimi on . Ma olen aastat vana. Mina olen (tüdruk/poiss). Minu sünnipäev on  . Minu juuksed on . Minu silmad on .

Ülesanne 2

Missugune on sinu klass? Koosta selle näidisdiagrammi põhjal oma diagramm: värvi igas tulbas nii mitu ristkülikut, kui palju on sinu klassis vastavas vanuses õpilasi. Kui soovid, võid näidisdiagrammi ka välja printida.


  • Koosta diagrammi järgi üks arvutusülesanne ja esita see klassikaaslastele.

Ülesanne 3

Võrdle ennast klassikaaslastega.

Moodustage rivi juuste värvi järgi, nii et rivi ühes otsas seisab kõige tumedamate juustega, teises kõige heledamate juustega õpilane.

Kõige heledamate juustega on . Kõige tumedamate juustega on .

Moodustage rivi pikkuse järgi. Jäta meelde, kelle kõrval seisad.

Meie klassi kõige pikem õpilane on .

Meie klassi kõige lühem õpilane on .

Kirjuta klassikaaslaste nimed, lähtudes nende pikkusest. Otsustage ühiselt, kas alustate kõige lühemast või kõige pikemast õpilasest. Meenutage üheskoos, kes kelle kõrval seisis.

Kõik inimesed erinevad üksteisest.

  • Arutlege, mille poolest erinevad poisid ja tüdrukud.

Lisaülesanne 1

ENESEHINDAMINE

Anna hinnang oma oskustele. Prindi skeem ning tee sellele punktid sobivatesse kohtadesse. Ühenda punktid omavahel. Värvige saadud kujundid ja võrrelge neid.

Mulle meeldivad kõige rohkem .

Palun oota