Peatükk 1.1 (Inimeseõpetus 3. kl)

Jälle koolis

Kooliteel meist igaüks kord sammub.
​Koolitee on kümneid aastaid pikk.

Ott Arder

Mida õpid 3. klassi inimeseõpetuses?

Uuri fotosid e-õpikus. Vasta küsimustele.

Missugustes peatükkides näed pilte sõpradest?

Missuguses peatükis näed pilte mitmesugustest elukutsetest?

Tekst õpetajale
Vastus: ptk "Haridustee", aga võivad leida pilte ka mujalt õpikust

Missuguseid abivahendeid kasutavad inimesed liikumiseks? 

Missuguse riikide liidu lippu näed peatükis "Eesti teiste riikide seas"? 

Mida olulist näed peatükis "Suvele vastu" ülemisel pildil? 

Tekst õpetajale
Vastus: jalgratta vajalikku turvavarustust
  • Uuri õpiku sisukorda. Leia ja märgi täheruudustikus tundide teemad.
  • Missugune teema tundub sulle kõige huvitavam? Miks?

Uuri fotosid

  • Räägi, mida inimesed fotodel teevad.
  • Missugustel fotodel inimesed mängivad või õpivad? Põhjenda oma arvamust.

Töötage rühmas

  • Arutlege, kas mäng on ka õppimine.
  • Esitage teistele rühmadele pantomiimina üks tegevus.
  • Vaadake esitusi ja arutage, kas tegemist on mängu, töö või õppimisega.

Vasta küsimustele

Miks on vaja õppida?

Mitu põhjust leidsite klassis kokku? 

Palun oota