Ansambel

Kokkukõlamine

Koosseisude nimetused

Ansambel on kahest või enamast pillimehest (lauljast) koosnev muusikute grupp. Ansambleid saab liigitada kahe põhitunnuse järgi, need on

 • muusikute arv
 • pillikoosseis

Ansambli nimetus lähtub muusikute arvust ja on tuletatud ladinakeelsetest arvsõnadest.

Nimetuse ladinakeelne tüvi

Muusikute arv

Ansambli nimetus

Ladinakeelne arvsõna

2

duo (instr)
​duett (vok)

duo

3

trio (instr)
​tertsett (vok)

tres

4

kvartett

quattuor 

5

kvintett

quinque

6

sekstett

sex 

7

septett

septem

8

oktett

octo

9

nonett

novem

Koosseisud

Instrumentaalmuusikas on aja jooksul välja kujunenud teatud pillikoosseisude kindlad nimetused:

 • keelpillitrio – viiul, vioola, tšello
 • klaveritrio – viiul, tšello, klaver
 • keelpillikvartett – kaks viiulit, vioola, tšello
 • klaverikvintett – kaks viiulit, vioola, tšello, klaver
 • puhkpillikvintett – flööt, oboe, klarnet, fagott, metsasarv

Kuula

Kandleansambel, flööt

 • Peep Sarapik. „Ta lendab mesipuu poole“, katkend
Ansambel Kukulind
 • Steve Reich. „Sekstett“, III osa, katkend 

Miks on helilooja Steve Reich andnud teosele sellise pealkirja?

Kirjuta oma arvamus.

Millised pillid selles teoses kõlavad?

 • keelpillid
 • klahvpillid
 • löökpillid
 • puhkpillid

Flööt, viiul

Ester Mägi. „Duod rahvatoonis“, IV osa

Samuel Saulus (flööt), Urmas Vulp (viiul)

Puhkpillikvintett

Heino Eller. „Vivo“ tsüklist „Palad eesti motiividel“

Samuel Saulus, Herman Talmre, Roland Kriit, Uve Uustalu, Eugen Saanpere

Mõtle

Tallinna Saksofonikvartett
Ansambel Stomp. 1991. aastal alustas Inglismaal tegevust ansambel, mis kujutab endast löökpillide, liikumise ja lava-show unikaalset sünteesi: see ühendab andekaid muusikuid maailma eri paigust
Ansambel Stomp. Sõna „stomp” tähendab müdistamist või jalaga rütmi löömist, üldjuhul off-beat-rütmis (rõhk 2. ja 4. löögil). Mõiste üldisemalt tähistab ka muusikaliiki, kus pillidena kasutatakse mitmesuguseid esemeid, näiteks harju, ämbreid, prügikonteinereid, mängukaarte, ajalehti, potte, panne. Peale omapäraste kõlavärvide tekivad siin ka huvitavad rütmikombinatsioonid, mis koos lavalise liikumisega moodustavad võimsa show
 • Ansambel Estonian Voices
 • kvintett
 • septett
 • sekstett
 • Klassikaline keelpillikvartett
 • viiul, vioola, tšello, kontrabass
 • kaks viiulit, vioola, tšello
 • kaks viiulit, tšello, kontrabass
 • Kahest lauljast koosnev ansambel
 • duo
 • duett
 • Puhkpillikvintett
 • flööt, oboe, fagott, klarnet, tuuba
 • klarnet, metsasarv, pikoloflööt, oboe, fagott
 • oboe, fagott, flööt, metsasarv, klarnet
 • flööt, klarnet, saksofon, oboe, fagott

Ansamblimäng

Trio esitab pala klassiruumist leitud „pillidel“
Palun oota