Peatükk 1.1 (Kehaline kasvatus, II kooliaste)

Sissejuhatus

Kallis sõber!

Sport on tänapäeva ühiskonna lahutamatu osa. Loodame, et Sinugi elus on spordil kindel koht, käid Sa siis treeningutel, võtad aktiivselt osa kehalise kasvatuse tundidest või meeldib Sulle lihtsalt spordivõistlustele kaasa elada.

Võistlusi on huvitavam jälgida, kui tead reegleid ja tunned sportlasi. See töövihik tutvustab spordialasid ning Eesti sportlasi.

Maailma suurimad spordivõistlused on olümpiamängud. Millal ja kus need alguse said, milline on olümpiamängude sümboolika, kes eestlastest on võitnud olümpiamedaleid – sedagi saad teada sellest töövihikust.

Sportimise eesmärk on eelkõige tervise tugevdamine, et elus paremini hakkama saada. On ju tänapäevaste olümpiamängude üks tuntumaid taaselustajaid parun Pierre de Coubertingi öelnud: „Tähtis pole võit, vaid osavõtt!”

Suure hulga ülesannete lahendamisel läheb vaja mitmesuguseid ainealaseid teadmisi, mistõttu aitavad need Sul kinnistada ka teistes ainetundides õpitut.

Soovime Sulle meeldivaid hetki spordimaailma avastamisel.

Autorid

Palun oota