Laul ja pill

Oh laula ja hõiska, sest laulu aeg on käes!

                                                           Karl August Hermann

Kui mina hakkan laulemaie

Tuleta meelde!

Regilaulud võivad olla üherealise või kaherealise viisiga. Regilaulu on võimalik esitada mitut moodi:

 • eeslaulja ja kooriga (üherealise viisi puhul kordab koor eeslaulja lauldud värsirida samal viisil; kaherealise viisi puhul on eeslaulja ja koori viis erinev, sõnad aga samad),
 • üksi,
 • kooriga.
Laulupidu Tallinnas

Millest laul koosneb?

Laul koosneb tekstist ja meloodiast ehk viisist.

Tekst koosneb sõnadest.

Meloodia koosneb helidest, mida märgitakse nootide või astmetega.

Helid ümberringi

Muusika hääled on helid. Loodusel on oma hääled. Milliseid hääli oled sa kuulnud looduses suvel, milliseid sügisel, milliseid talvel ja milliseid kevadel?

Laulu osad

Kuidas laulu õppida?

õpime laulu noodi järgi astmenimedega

õpime laulu kuulmise järgi ja noodi järgi astmenimedega

õpime laulu kuulmise järgi või meloodia liikumist ja rütmipilti jälgides

Plaatpillide nimetused

KM – kellamäng

 • SKM – sopran-kellamäng
 • AKM – alt-kellamäng

KS – ksülofon

 • SKS – sopran-ksülofon
 • AKS – altksülofon
 • BKS – bass-ksülofon

M – metallofon

 • SM – sopran-metallofon
 • AM – alt-metallofon

Rütmipillide märgid

Laul on pop!

Kuldnokk
 • Mängi käteplaksu asemel erinevaid löökpille.
Palun oota