Peatükk 1.4 (Muusika 3. kl)

Taktimõõt

Mõõdab löögid taktidesse

Kuidas märkida?

Taktimõõt näitab, mitu lööki on ühes taktis.

Kaks või kolm lööki taktis

Numbriga ja noodiga

Kahene taktimõõt muusikas

Ludwig van Beethoven. Naljalaul „Eesel“
Accentus Ensemble

Kolmene taktimõõt muusikas

Ludwig van Beethoven. Naljalaul „Hea härra krahv, te olete lammas!“
Accentus Ensemble

Kivikasukas

Laula!

Kuula, näita käemärke ja laula astmenimedega.
  • Proovi, kas kiires osas tulevad sõnad välja.
  • Laula esimest rida astmenimedega. Kirjuta astmenimed enne välja.
Allan Kasuk

Kaasmäng

Tuttavate laulude rütmid

1. laul

2. laul

3. laul

4. laul

Kodu

Tuleta meelde, mida tähendab märk 1., 2..

  • Plaksuta noodist laulu rütmi.
Palun oota