Peatükk 1.1 (Inimeseõpetus 8. kl)

Saateks

Hea õppija, sa hoiad käes õpikut, mis on teejuhiks ja innustajaks tervise ja turvalisusega seotud valikute tegemisel. Õpikus on nüüdisaegne ja tõenduspõhine teave peamistest tervisevaldkondadest – siit saad näiteks teada, kes või mis mõjutab sinu tervisega seotud valikuid, kui palju peaks inimene olema kehaliselt aktiivne, mil viisil mõjutab toit meie heaolu, miks peab inimene puhkama ja magama, kas ja kuidas on võimalik lahendada stressiolukordi, kuidas toimub inimese seksuaalne areng, miks on uimastitarvitajal raske uimastist loobuda, mida saab ise teha oma turvalisuse suurendamiseks, miks on hea teisi abistada, kust leida vajadusel nõu ja abi, ning kuidas saab inimene ise kujundada oma tulevikku. Selles õpikus räägitakse tervisest nii, et lugeja saab seda hõlpsasti seostada enda igapäevase eluga. Õpik pakub võimalust arutleda meid ümbritseva terviseteabe üle ja mõista, et iga inimese areng ja valikud on ainulaadsed.

Õpikut on lihtne lugeda, olulisemad mõisted on tekstis esile toodud ja keeruliste sõnade juures on seletused – mõlemad on lahti seletatud ka õpiku lõpus. Mitmes kohas on teksti illustreeritud teadusuuringute tulemustega või seostatud ajaloolise ja ühiskondliku vaatenurgaga. Õpiku juurde kuuluvad tülesanded aitavad õpitut kinnistada, kuid pakuvad ka uusi teemakäsitlusi, suunates õppijat teiste allikate juurde uusi tervisealaseid teadmisi omandama.

Õpik on sündinud õpetajate, arstide, noortenõustajate, psühholoogide jt koostöös. Oma väärtuslikke nõuandeid on jaganud terviseasjatundjad Siivi Hansen, Tamara Janson, Tiia Pertel ja Liana Varava, arstid Kai Haldre, Made Laanpere ja Mare Liiger, toitumisasjatundjad Katrin Lõhmus, Luule Medijainen, Kristi Paas ja Tagli Pitsi, kehalise aktiivsuse asjatundja Maret Pihu, meediaasjatundjad Halliki Harro-Loit ja Kadri Ugur ning õpetaja Margit Kagadze. Täname ka õpilasi Mariat, Juliust ja Akslit nendepoolsete ette-panekute ja näidete eest. Autorid tänavad kõiki, kes õpiku kirjutamisele kaasa on aidanud!

Soovime sulle rõõmsat ja huvitavat reisi oma terviseteekonnal!

Merike Kull, Kai Part, Kristi Kõiv, Evelyn Kiive

Palun oota