Peatükk 1.1 (Muusika 3. kl)

Tere hommikust!

Oleme sinu head tuttavad Muusikamaalt – Tuut, Sisi, Pin ja Mira. Küll on tore jälle kohtuda ja koos sinuga Muusikamaa uusi saladusi avastada. Meie rändasime suvel palju ringi ja otsisime vastuseid küsimustele, millal ja millest muusika alguse sai. Sellel aastal õpid sa koos meiega palju uusi toredaid laule, tantse ja mänge. Üheskoos jätkame musitseerimist kehapillil, rütmipillidel, plaatpillidel ja kandlel ning õpime mängima ka plokkfl ööti. Tutvume mitme huvitava muusikaliigi ja muusikaloojaga.

TERE

Tere on hõngus,

teretamine on hingamine väljapoole.

Teretamine on hinge ulatamine teisele.

Teretamine on kinkimine.

Teretamine on kingituste vahetamine,

hindamatute kingituste kinkimine vastamisi.

Tere tuleb tagasi.

Oma tere antakse, teise tere saadakse.

Teretamise läbi saadakse sugulasteks.

Teretajad on õed, vennad vaimu läbi.

Võta mu tere vastu, luba mul elada.

Ma teretan sind, et saada sind minu vennaks,

et saada sind minu õeks.

Ma ootan su teretamist vastu.

Hando Runnel

Tere hommikust!

Teretamine on üksteise märkamine ja lugupidamisavaldus.

TERE HOMMIKUST!

Mõnusalt

Muusika Hans Hindpere, sõnad Priit Aimla

2. Teresid ei ole iial mitte kuskil keelatud,

aga siiski on neid liialt palju alla neelatud.

Kel on kanda terevõlad, selle musklid roiduvad,

sellel jäävad längu õlad, silmad kõõrdi hoiduvad.

Refrään: Tere, tere …

3. Kuidas hoiduda sest jamast, terehirmu ummikust?

Hommikul, kui silmad avad, ütle: „Tere hommikust!”

Tere, sõber, tere tuttav! Kui sa oled õige mees,

olgu jutt kui tahes ruttav – tere seisku kõige ees.

Refrään: Tere, tere …

Kas ja miks peab üksteist teretama? Mis keeltes sa oskad „tere” öelda?
Muusika sünd

Ülesanne 2

Kirjuta võõrkeelsete tervituste rütm ja vastava riigi nimi töövihikus. Värvi pilt. Tervita pinginaabrit võõrkeeltes lauldes.

Palun oota