Peatükk 1.1 (Eesti keel 8. kl)

I JÕUDU TÖÖLE! Ülevaade

SELLES PEATÜKIS ÕPIME:

SUHTLEMA

 • kirjeldama uue õppeaasta algust
 • ​kuulama ja jutustama suvistest rännuteedest
 • kirjutama sõnumit möödunud suve sündmustest
 • iseloomustama kooli- ja klassikaaslasi
 • tutvustama mõne huviringi liikmeid
 • osalema rollimängus

KULTUURIVÄÄRTUSI TUNDMA

 • arutlema erinevate reisisihtide üle Eestis
 • soovitama mõnd matka või kultuurireisi
 • avastama uusi reisimisvõimalusi Eestis

KEELEOSKUSI LIHVIMA

 • moodustama nud-kesksõna
 • kasutama täismineviku vorme
 • kordama sise- ja väliskohakäändeid
 • vahet tegema liht- ja täisminevikul
Palun oota