Peatükk 1.1 (Doonorlus)

Sissejuhatus

Peame oma väikeses Eestis paljude asjadega ise hakkama saama. Emakeelse koolihariduse tagamine on üks kõige tähtsamaid ülesandeid. Kuid ka doonoriverega peab Eesti riik ennast ise varustama, selle väärtusliku ressursi allikad on ainult meie oma inimesed.

Kahjuks ei ole meie noortel doonorluse kohta väga palju õiget informatsiooni ja tühja koha on täitnud kuulujutud, mis pigem peletavad kui kutsuvad osalema.

Iga inimeseni jõudmise vahendeid on vähe, üks loomulikumaid ja kindlasti tõhusamaid on teha doonorluse teema tuttavaks hariduse omandamise käigus, tarkusetera kaupa, nii et doonorluse ikka jõudnuna teab igaüks, millega on tegu.

Materjali on jaotatud  3 vanuseastmesse, püüdes mitte ette rutata õppekavades olevatest teemadest – rakud ja pärilikkus, vere töötlemise füüsikalised alused, doonorluse õiguslikud aspektid. Mõni teema kordub erineval tasemel eri vanuseastmetes, mõni mitte. Pärast kogu materjaliga tutvumist peaks saama vastused kõigile küsimustele ja muidugi võib teemasid vanuseastmete vahel ümber tõsta või korduvalt uuesti käsitleda.

Õppematerjal sobib kasutamiseks inimeseõpetuse, loodusõpetuse, bioloogia, tervisekasvatuse ja ühiskonnaõpetuse tundides.

Täiendavat informatsiooni ja õppematerjali juurde sobivad slaidid leiate verekeskuse veebilehelt www.verekeskus.ee.

Riin Kullaste, õppematerjali koostaja, Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse vanemarst 

Tallinn 2019

Palun oota