Peatükk 2.4 (Koduõpe põhikoolile)

3. klass. Matemaatika

Pt. 9.2 Mis on murd?

Sissejuhatav ülesanne

Saada Opiqus õpilastele ülesanne 2. klassi pt 2.34 ülesannete kogust (Veerand, pool, kolmveerand). Palu see neil kohe lahendada ja õpetajale tagasi saata.

Aeg u 3 minutit

 • veerand
 • pool
 • kolmveerand

Mis on murd?

Kui lapsed on ülesande tagasi saatnud, palu neil hakata tööle esimese alalõiguga.

 1. Vaata animatsiooni.
 2. Loe tähelepanelikult läbi tekst kollases kastis.
 3. Lahenda ülesanded 1a ja 1b. Kirjuta vastus ja kontrolli. Kui vastus ei ole õige, loe veel kord läbi ülesande tekst ja lahenda uuesti.
 4. Kui lapsed on jõudnud eelnenud tegevused lõpetada (u 10 min), siis saatke neile ülesannete kogust ülesanne 2 (Kui suur osa?) kõigile ja ülesanne 3 (Mitu jääb alles?) kiirematele.
 5. Kui lapsed on ülesanded tagasi saatnud, siis need, kes on õigesti lahendanud, võivad alustada järgmise alalõiguga.
 6. Õpilased, kelle vastused olid valed, võiksid uuesti vaadata animatsiooni ja seejärel saatke neile ülesannete kogust ülesanne 1 (Kui suur osa koogist?).

Aeg kokku u 15 minutit

Terviku jagamine osadeks

Mis on murdarv?

Laual oli kuus pudelit smuutit. Triinu võttis ära 16 pudelitest. Mitu pudelit jäi lauale?

Vastus. Lauale jäi  pudelit.

Mitmeks osaks on kook jaotatud?

 • kaheks
 • neljaks

Kui võtta ära üks osa, siis mitu osa jääb alles?

 • kolm
 • üks

Kuidas me kirjutame murruna ühte lõigatud osa?

 • 14
 • 12

Kuidas lugeda murde?

Kuidas lugeda murde?
 1. Loe reeglit.
 2. Vaata animatsiooni.
 3. Vaata joonist.
 4. Täida ülesanded 2a, 2b ja 2c. Kontrolli.

Kui õpilased on sellega iseseisvalt tegelenud (u 15 minutit), siis saatke neile ülesannete kogust ülesanne 4 (Osaliselt värvitud kujundid). Kui jõuate üle vaadata, saatke need ülesanded neile tagasi ja tund ongi läbi.

Kujund 1

Kujund 2

Kujund 3

Kujund 4

Kujund 5

1. kujundist on värvitud 

2. kujundist on värvitud 

3. kujundist on värvitud 

4. kujundist on värvitud 

5. kujundist on värvitud 

NB! Murdu käsitlesime esimeses klassis (veerand, pool, tervik). Ülesandeid nende kohta võib pakkuda üle lugeda ning lahendada pisut nõrgematele matemaatikutele. Murde käsitletakse ka neljandas klassis, neid ülesandeid sobib pakkuda tugevamatele. Samuti leiate lisaülesandeid kirjastuse Koolibri matemaatikaõpikutest, kui kasutate otsingut või nuppu „samal teemal“.

Palun oota