Peatükk 3.1 (Koduõpe põhikoolile)

4. klass. Matemaatika

Näidistund Opiqu abil

Jagamine kahekohalise arvuga, Opiq, ptk 9.1

1. KORDAMINE, 15 min

  • Õpilased on varem õppinud kirjalikku jagamist ühekohalise arvuga. Seda saab meelde tuletada Opiqu ptk 2.26 ja 2.27. Õpetaja võib suunata ptk 2.27 ülesannete kogust õpilastele ühe kirjaliku jagamise ülesande ja paluda see pärast lahendamist kohe tagasi saata.
  • Kui õpilane vajab ülesannete kogu ülesannet lahendades abi, esitab ta märkuste lahtris õpetajale küsimuse.
  • Seejärel suunab õpetaja õpilased Opiqusse ptk 9.1.
  • Õpilane tuletab meelde 3. klassis õpitud järguühikutevahelised seosed. Selleks vaatab ta Opiqus olevat animatsiooni arvu järkude kohta ja lahendab seejärel automaatkontrollitava ül 1a. Kiiremad lahendavad ka ül 1b.

2. UUE MATERJALI OMANDAMINE, 25 min

Õpilased õpivad leidma ühekohalist jagatist proovimise teel.

  • Opiqus on 2 näidet, mida õpilased ​uurivad kõigepealt iseseisvalt. Õpilased, kes vajavad abi, saavad esitada õpetajale küsimusi nt Skype’i kaudu.
  • Pärast näitest arusaamist lahendatakse Opiqus ül 2a–2d. Õpilane võib kasutada ülesandeid lahendades abipaberit, Opiqusse sisestatakse vastus.
  • Arvutusülesannetele lisaks lahendavad õpilased ühetehtelised tekstülesanded 3a, 3b, 4a–4c, 5, 7a, 7b, 8.

3. TAGASISIDE, 5 min 

Õpetaja suunab õpilastele vastavalt nende tasemele Opiqu ptk 9.1 ülesannete kogust ühe ülesande. Õpilane saadab lahenduse õpetajale tagasi. Õpetaja saadab tagasiside järgmiseks tunniks.

Palun oota