Peatükk 4.1 (Koduõpe põhikoolile)

7. klass. Bioloogia

Ptk 3.5. Miks on hea, kui keha on soe

Sissejuhatus

Tunni algul teatab õpetaja kogu klassile e-kooli või mõne teise kokkulepitud kanali kaudu

• tunni teema, milline peatükk tuleb läbi töötada,

• millised ülesanded ja mis ajaks tuleb täita,

• ja annab näpunäiteid, nt kuidas õppetükiga töötada, millele rohkem tähelepanu pöörata.

Õpetaja saab lisaks olemasolevatele Opiqu ülesannetele saata Opiqu keskkonnas ka enda koostatud ülesandeid.

Lepitakse kokku, mis ajal ja kuidas omavahel suheldakse, kuidas õpilane saab õpetajalt abi kui vaja. Mõistlik oleks ülesannete esitamise tähtajaks panna sama päev. 

Uue materjali omandamine

Vastavalt õpetaja juhistele loevad õpilased läbi ptk 3.5 või kuulavad seda. Õpilastele oleks kasulik meelde tuletada, et illustratsioone vaadates loeksid nad ka nende allkirju, sest need aitavad teemat paremini mõista.

Alalõikude juures täidetakse enesekontrolli ülesanded ning nende kohta käivad õpetaja saadetud ülesanded. Hea oleks õpilastele anda aeg, kui palju mingi alalõigu peale kulutada. 

Õpilane peab selle tunniga selgeks saama

1) millised loomad on kõigusoojased, millised püsisoojased ning mille poolest kõigu- ja püsisoojased loomad erinevad
​(ülesannete kogust täidetakse ül 1 või 2);

2) millised on kõigu- ja püsisoojasuse eelised ning millised on puudused (ülesannete kogust täidetakse ül 3);

3) kuidas loomad kehatemperatuuri reguleerivad 
(ülesannete kogust täidetakse ül 4).

Kas lisaks sellele ülesandele või selle asemel võiksid õpilased vaadata lühikest videot jääkaru kohta https://www.youtube.com/watch?v=HmnKbBmYii8

ja vastata seejärel küsimusele.

  • Uuri ja kirjuta, kuidas on jääkaru kohastunud arktilise kliimaga.

Täidetud ülesanded saadetakse õpetajale kokkulepitud ajaks tagasi.

Katseta või uuri

Peatüki selles rubriigis on kaks ülesannet ja lisaks veel katse nr 1 peatükis 3.7.

Sõltuvalt sellest, mitu õppetundi õpetaja sellele teemale pühendab ja kui palju aega jääb, saab siit valida sobivad ülesanded või lasta õpilastel kodus teha katse.

Kui õpilane teeb katse, tuleks tal see pildistada, täita protokoll ja see samuti pildistada ning laadida need e-kooli üles.

Tagasiside

Vastavalt võimalustele ja eelnevalt kokkulepitule annab õpetaja tagasisidet kas klassile korraga või õpilasele individuaalselt.

Palun oota