Peatükk 4.3 (Koduõpe põhikoolile)

8. klass. Ühiskonnaõpetus

Näidistund. Ptk 9.2, „Eesti välispoliitika“

Sissejuhatus

Õpetaja võib teema sissejuhatuseks saata õpilastele kas enda filmitud videotervituse koos lühikese sissejuhatusega või mingi muu visuaalse materjali. Selle peatüki puhul sobib hästi Tallinna ülikooli rahvusvaheliste suhete lektori Catlyn Kirna lühiloeng „Teadlane teab. Kuidas väike Eesti mõjutab suurt maailma?“.

Kuidas videomaterjali saata? Iseenda tehtud videosissejuhatuse saab salvestada Youtube’i ja määrata privaatseks (vaadatav ainult lingiga). Nii enda tehtud kui ka võõra videolingi saab lisada nt peatüki päise juurde, klõpsates valikul „Lisa oma materjali“. Videot otse õpikusse üles laadida ei saa. Kui tahta, et õpilane vastab ka mõnele küsimusele video kohta, ning soovida ka neid vastuseid näha, tuleks video link lisada hoopis ülesannete kogusse koos sobiva töökäsu ja küsimustega (vt lisakasti). 

Peatükiga tutvumine

Õpetaja palub õpilastel peatüki läbi lugeda (või kuulata) ning lahendada peatüki sees olevad ülesanded. See info võiks juba eelmisel õhtul E-koolis või Stuudiumis kirjas olla.

Kuna alapeatükkides leiduvat infot klassis arutlemisega kinnistada ei saa, võiks õpetaja luua ülesannete kogusse uue ülesande (nt lasta õpilasel kirjutada iga alapeatüki kohta kaks fakti, mis tema arvates on kõige olulisemad, vt näidet), kuna õpetaja näeb vaid ülesannete kogus lahendatud ülesannete vastuseid. Selle saab õpetaja õpilastele enne tundi saata ja oodata vastamist päeva jooksul. Õpilased võivad oma vastuseid ka muude kanalite kaudu kui Opiq õpetajale saata.

Loetut aitavad kinnistada ka ülesannete kogu ülesanded, kuid kuna koduõppepäeva peale võib iseseisvat lugemist koguneda päris palju, oleks hea üldine koormus koos koduste töödega hoida väiksem kui tavalisel koolipäeval. Seega on parem valida ülesanded, mis ei nõua lisalugemist. Peatüki 9.2 juures vastab sellele nõudele ülesanne „Maailmamajandus“.

Abiks nõrgemale

Õpilasi, kellel teemaga raskusi on, võib juhatada sama või sarnase teema juurde mõnes noorematele klassidele mõeldud õpikus, kus antakse lühemalt ja lihtsamalt peamine info edasi. Sobiva peatüki leiab Opiqu otsingut kasutades (luubi märk lehekülje ülemises ääres). Samal põhimõttel saab määrata ka ülesandeid teistest õpikutest, kui teema kattub.

Ülesande lisamine ülesannete kogusse
  1. Võta lahti peatüki ülesannete kogu. Ülesannete all on jaotus „Minu loodud ülesanded“ ja selle all võlukepikese märk kirjaga „Loo ülesanne“. 
  2. Pealkirjasta oma ülesanne (nt Peatüki läbilugemine)
  3. Kirjuta ülesande kirjelduse lahtrisse töökäsk (nt Kirjuta iga alapeatüki kohta kaks fakti, mis on sinu arvates kõige olulisemad. Värvilisel taustal lisatekste pole lugeda vaja.).
  4. Tee linnuke lahtrisse „Kuva õpilasele vastuskast“, siis tekib talle lahter, kuhu vastuseid kirjutada.
  5. Saada ülesanne kas kõigile õpilastele või mõnele üksikule.

Ühiskonnast üldisemalt

Ootamatul ja tervet ühiskonda haaraval põhjusel läbi viidav koduõpe pakub ühiskonnaõpetuses häid võimalusi ühendada olukord käsiloleva peatükiga.

Pikemat perioodi vältava ülesandena võib õpilastel lasta pidada meediapäevikut aktuaalsel teemal, mis võiks seostuda (aga ei pea) parasjagu käsil oleva teemaplokiga. Kuna näitena toodud peatükk kuulub teemaplokki „Rahvusvahelised suhted“, võib näiteks paluda õpilastel  

a) koguda lühema ajaperioodi jooksul sama välispoliitilise sündmuse kohta pealkirju erinevatest väljaannetest  ja hinnata nende neutraalsust või

b) lugeda pikema aja jooksul samal teemal meedias ilmunud 4–5 uudist või arvamuslugu ja kirjutada kokkuvõte, miks teema on oluline ja kuidas see mõjutab Eestit.

Ka need ülesanded võib vormistada uue ülesandena ülesannete kogus, kuid kokkuvõtted või meediapäevikud võib lasta ka mõnel muul viisil endale saata.

Palun oota