Peatükk 4.12 (Koduõpe põhikoolile)

9. klass. Keemia

Toit kui energiaallikas

Uue teema õppimine (u 25 min)

Õpilane tutvub toidu kui energiaallika teemaga 9. klassi keemia õpiku ptk 6.4 abil. Õpilane loeb läbi sektsioonid toidu- ja toitainetest, toiteväärtusest, olulistest toitainetest ja tervislikust toitumisest ning eluviisist. Koos õpiku peatüki lugemisega lahendab õpilane ka vastavad enesekontrolli ülesanded sektsioonide juures. Tunnis käsitletakse

  • toiduaine ja toitaine mõistet;
  • toidu kalorsuse sõltuvust toidu koostisest;
  • oluliste toitainete (rasvad, sahhariidid, valgud, vitamiinid ja mineraalained) põhilisi rolle organismis;
  • tervisliku toitumise ja eluviisi põhimõtteid.

Teema kinnistamine ja rakendamine (u 20 min)

Õpetaja saadab õpilastele tunnitöö peatüki ülesannetekogu ülesannetest toidu- ja toitainete ning toiduainete valgu-, rasva- ja sahhariidisisalduse kohta, mille õpilased lahendavad (kasutades abivahendina õpiku peatükki ning Internetti) ja õpetajale kontrollimiseks esitavad.

Kodutöö/lisaülesanne

Kodutööks võib õpilane jälgida, kuidas tema tarbib kaloreid ühe päeva jooksul. Kalorite tarbimise jälgimiseks sobib veebileht www.ampser.ee.

Samuti saab õpilane arvutada enda ligikaudse päevase energiakulu: tap.nutridata.ee.

Õpilased võivad enda tulemused vormistada failina ning saata õpetajale. Selleks saab õpetaja luua Opiqu ülesannete kogusse ülesande, millele õpilane enda faili lisab.

Palun oota