Peatükk 1.1 (Vene keel 7. kl)

Head õpilased – poisid ja tüdrukud!

Koostasime selle õpiku just teile. Õpiku pealkiri «Добро пожаловать!» (Tere tulemast!) kinnitab seda. Igal õpikul, nagu ka inimesel, on oma nägu. Milline on siis meie õpiku nägu? Õpik on õpilasesõbralik, pakub valikuvõimalusi ja vaheldust nii teemade kui ka tegevuste osas. Esimeses osas on rohkem kordusi, seletusi emakeeles, hääldamisharjutusi, kuuenda klassi sõnavara kordamist. Paljud teemad lõimuvad teiste õppeainetega (geograafia, matemaatika, muusika, kunst jm).

Õpiku rubriigid:

 • «Познаём мир», «Познаём Россию» avardavad teie silmaringi;
 • «Говорим правильно» sisaldab olulisi keelendeid ja grammatikat;
 • «Учись учиться» annab soovitusi, kuidas töötada sõnadega, arendada fantaasiat, mälu, taiplikkust, tekitada assotsiatsioone;
 • «Встаньте в круг» (Tulge suhtlusringi) on eriti oluline, et läbi mängida, meelde jätta tunnis õpitu suhtlusringis.
 • Grammatika ja keelendid on seotud suhtlemiseesmärkidega.
 • Koostöövalmidust ja sotsiaalseid oskusi arendavad suhtluskaardid, rollimängud ja küsitlused.

Selles õpikus on teil lõbus abimees – robot Roi, kes aitab teil täita erinevaid ülesandeid ja keda ka teie saate õpetada.

Keeleõppe edukus sõltub paljuski õpikeskkonnast, mille ise koos oma õpetajaga loote.

Siinkohal soovitusi ka meie poolt.

 • Ole suhtlemisaldis, loov ja aktiivne. Ära karda vigu teha. Klassikaaslased ja õpetaja kindlasti toetavad sind.
 • Ole ise positiivne ja rõõmsameelne. Hea meeleolu arendab sinu suhtlusjulgust.
 • Märka kaasõpilaste edusamme ja kiida neid.
 • Õpi tundma ja arenda oma andeid, loovust, fantaasiat, treeni mälu ja loogilist mõtlemist.
 • Õpi sõnu, keelendeid, grammatikat. Keeleõppimine on ju sinu töö.
 • Õpi endale ka ise eesmärke seadma tunniks, õppeveerandiks, aasta lõpuks. Püüa neid eesmärke ka täita.
 • Püüa leida reaalne vestluskaaslane, kirjasõber, kellega suhelda meie õpikule toeks.
 • Soovime teile eduelamusi vene keele õppimisel!

Teie autorid

Palun oota