Peatükk 1.1 (Kirjandus 9. klass)

Tere jälle, lugeja!

Oleme üheskoos jõudnud üheksandasse klassi, millega lõpeb kolmas kooliaste. Nüüd on aeg kokku võtta viimaste aastate töö. Selle õpiku abiga saad seda teha, toeks tuttavad kaaslased, Poiss ja Tüdruk, kes on ka eelmistel aastatel sinuga koos kirjandusteoseid lugenud ja nende üle arutlenud. Õpikus on ka mitu teemat, millega oled juba kokku puutunud.

Aga on ka uusi küsimusi. Kuidas huumori abil tõsiseid teemasid lahata? Kuidas võidelda kirjanduse abil kurjuse vastu? Millised on luule ja laulu seosed? Nende ja mitme teise teemaga tegeledes saad korrata eelmistel aastatel kogutud teadmisi ja oskusi ning kasutada neid järjest sügavamate küsimuste üle arutlemisel.

Õpik koosneb nagu ikka neljast suuremast peatükist. Enne neid on sissejuhatav peatükk, mis aitab leida süvenemiseks vajaliku hoo ja energia. Õpiku viimane osa on lõppsõna. Sisukorrast leiad ka viited töövihikuülesannetele, mis aitavad õpitut paremini meelde jätta, oma mõtteid kirjalikult väljendada ja loovust arendada.

Nüüd oskad juba kindlamini oma seisukohti sõnastada. Leia ka edaspidi endas julgus oma mõtteid teistega jagada, sest suures osas tähendab kirjanduse õppimine sellest kõnelemist. Seega, tööta avatult ja sõbralikult koos kogu klassiga ja küsi julgelt ka õpetaja arvamust. Selget meelt ja avarat pilku!

Andres Ehin „Noored”

Noored
Autor: Andres Ehin

Noored saavad üle igast täkkest.
​Noored ei heida äkke alla.
​Noored ei karda rõskust.


​Hurjutage hoolega, noored!

Palun oota