Peatükk 1.10 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Geomeetria

115. Mis kujundid on pildil? Täida lüngad.

116. Märgi ringi-kujulised esemed. Nimeta kolm-nurga-kujulised esemed.

117. Mis kujuga on pildi-raam? Täida lüngad.

118. Võrdle kolm-nurka ja neli-nurka. Täida lüngad.

SEE ON -NURK.

KOLM-NURGAL ON  NURKA.

KOLM-NURGAL ON  KÜLGE.

SEE ON -NURK.

NELI-NURGAL ON  NURKA.

NELI-NURGAL ON   KÜLGE.

119. Jätka mustrit.

120. Joonista aed lõpuni.

121. Jätka rida.

122. Vaata pilti. Loe. Vali.

 RUUT ON KÕIGE SUUREM.

 RUUT ON KÕIGE VÄIKSEM.

 JA  RUUT ON ÜHE-SUURUSED.

 RUUT ON ÜLEVAL.

 RUUT ON ALUMINE.

PAREMAL ON  RUUT.

VASAKUL ON   RUUT.

123. Värvi. 

124. Loe. Täida lüngad.

   TEELEL ON RUUDU-KUJULISED KÜPSISED.

   KRISTINAL ON RINGI-KUJULISED KÜPSISED.

   KRISTINAL ON KÜPSISEID ROHKEM KUI TEELEL.

   TEELEL ON  KÜPSIST.

   KRISTINAL ON   KÜPSIST.

   TEELEL ON KÜPSISEID  KUI KRISTINAL.

   125. Märgi kujund, mis ei sobi hulka.

   126. Leia sama-sugune hulk. Sobita.

   127. Märgi välja-lõigatud kujund.

   128. Milliste kujunditega sarnanevad need liiklus-märgid? Vali. 

   Kas tead nende märkide tähendust?

   129. Vaata pilti. Kirjuta lünka sobiv sõna.

   KÕVER, SIRGE

   SEE TEE ON  .

   SEE TEE ON  .

   130. Kõver tee või sirge tee? Vali. 

   Sirgjoon. Kõverjoon

   131. Vali õige sõna.

   SEE ON .

   SEE ON .

   132. Võrdle tüdrukute seelikuid. Vali õige sõna.

   KERLI SEELIKUL ON -JOONED. 

   LISELLE SEELIKUL ON -JOONED. 

   133. Joonista joon-laua abil sirg-jooned.

   134. Joonista punktide järgi kõver-jooned.

   135. Joonista joon-laua abil sinised sirg-jooned. Joonista punktide järgi punased kõver-jooned.

   136. Ühenda. Vajadusel kasuta joon-lauda.

   Tööleht

   Lisatud failid
   Palun oota