Peatükk 1.10 (Matemaatika 2. kl, I osa)

Geomeetria

115. Mis kujundid on pildil? Täida lüngad.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

116. Märgi ringi-kujulised esemed. Nimeta kolm-nurga-kujulised esemed.

117. Mis kujuga on pildi-raam? Täida lüngad.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

118. Võrdle kolm-nurka ja neli-nurka. Täida lüngad.

SEE ON -NURK.

KOLM-NURGAL ON  NURKA.

KOLM-NURGAL ON  KÜLGE.

SEE ON -NURK.

NELI-NURGAL ON  NURKA.

NELI-NURGAL ON   KÜLGE.

119. Jätka mustrit.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

120. Joonista aed lõpuni.

121. Jätka rida.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

122. Vaata pilti. Loe. Vali.

RUUT ON KÕIGE SUUREM.

RUUT ON KÕIGE VÄIKSEM.

JARUUT ON ÜHE-SUURUSED.

RUUT ON ÜLEVAL.

RUUT ON ALUMINE.

PAREMAL ONRUUT.

VASAKUL ONRUUT.

123. Värvi. 

124. Loe. Sobita. Täida lüngad.

TEELEL ON RUUDU-KUJULISED KÜPSISED.

KRISTINAL ON RINGI-KUJULISED KÜPSISED.

­

TEELEL ON  KÜPSIST.

KRISTINAL ON  KÜPSIST.

TEELEL ON KÜPSISEIDKUI KRISTINAL.

   125. Märgi kujund, mis ei sobi hulka.

   126. Leia sama-sugune hulk. Sobita.

   127. Märgi välja-lõigatud kujund.

   128. Milliste kujunditega sarnanevad need liiklus-märgid? Vali. 

   Kas tead nende märkide tähendust?

   129. Vaata pilti. Kirjuta lünka sobiv sõna.

   KÕVER, SIRGE

   SEE TEE ON  .

   SEE TEE ON  .

   130. Kõver tee või sirge tee? Vali. 

   Pane tähele
   Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

   Sirgjoon. Kõverjoon

   131. Vali õige sõna.

   SEE ON

   SEE ON

   132. Võrdle tüdrukute seelikuid. Vali õige sõna.

   KERLI SEELIKUL ON-JOONED.

   LISELLE SEELIKUL ON-JOONED.

   133. Joonista joon-laua abil sirg-jooned.

   134. Joonista punktide järgi kõver-jooned.

   135. Joonista joon-laua abil sinised sirg-jooned. Joonista punktide järgi punased kõver-jooned.

   136. Ühenda. Vajadusel kasuta joon-lauda.

   Tööleht

   Palun oota