Peatükk 1.1 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Aasta

Aastaring

1. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

Mitu kuud on aastas? 

Mis kuu on praegu? 

Mis kuu tuleb varsti? 

Mis kuus algas kooli-aasta

Mis kuus on sinu sünni-päev

Mis kuus on jõulud? 

Nimeta järje-korras kõik kuud.

2. Loe. Täida lüngad.

3. Täida lüngad.

Aastas on  kuud.

Aastas on  aasta-aega.

Need on su    ta  ked.

Aasta jaotub aasta-aegadeks muutumise järgi.

4. Mis aasta-aeg on pildil? Märgi.

 • sügis
 • talv
 • kevad
 • suvi
 • sügis
 • talv
 • kevad
 • suvi
 • sügis
 • talv
 • kevad
 • suvi
 • sügis
 • talv
 • kevad
 • suvi

5. Järjesta aasta-aegade nimetused.

6. Märgi kuu, mis ei sobi aasta-aja juurde.

 • oktoober
 • jaanuar
 • september
 • november
 • detsember
 • september
 • jaanuar
 • veebruar
 • august
 • märts
 • mai
 • aprill
 • juuni
 • juuli
 • september
 • august

7. Vali pildi juurde õige aasta-aeg. Sobita kuud aasta-ajaga. 

 august 
 jaanuar 
 juuni 
 märts 
 veebruar 
 juuli 
 mai 
 detsember 
 november 
 september 
 aprill 
 oktoober 
 kevad 
 suvi 
 sügis 
 talv 

8. Kirjuta kuude nimetused ja sobiv järg-arv (Mitmes?).

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota