Peatükk 3.1 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arv 13

Kolmteist

27. Vaata pilti. Räägi.

28. Vaata näidet. Täida lüngad.

29. Loenda. Märgi puu-lehed, mida on 13.

 Pildil on kolm-teist -lehte.

30. Jätka rida.

13                                    

13                                    

31. Leia arv kolm-teist.

32. Mis puu vilju korjasid lapsed? Liigu ( I, –) mööda numbrit kolm-teist.

33. Loenda. Kirjuta.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota