Peatükk 4.1 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arv 14

Neliteist

71. Vaata pilti. Räägi.

72. Vaata pilti. Täida lüngad.

73. Jätka rida.

14                                    

14                                    

74. Leia ja märgi arv neli-teist.

75. Loenda. Märgi neli-teist jõulu-sokki.

76. Leia arvud neli ja neli-teist.  Sobita arvud teisele kindale.

  • 4
  • 14

77. Loenda. Kirjuta.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota