Peatükk 4.1 (Matemaatika 2. kl, II osa)

Arv 14

Neliteist

71. Vaata pilti. Räägi.

72. Vaata pilti. Täida lüngad.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

73. Jätka rida.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

14                                    

14                                    

74. Leia ja märgi arv neli-teist.

Mitu arvu märkisid? 

75. Loenda. Märgi neli-teist jõulu-sokki.

76. Leia arvud neli ja neli-teist.  Sobita arvud teisele kindale.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
  • 4
  • 14

77. Loenda. Kirjuta.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

Tööleht

Palun oota