Peatükk 3.1 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Arv 20

Kakskümmend

93. Vaata pilti. Räägi.

94. Vaata näidet. Täida lüngad.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

95. Jätka rida.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

20                  

20                  

96. Leia õigesti kirjutatud arv. Märgi.

Mitu arvu märkisid? 

97. Mis arv on peidus?

98. Märgi mesilase tee oma taruni. Liigu mööda numbrit kaks-kümmend (I, –).

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.

99. Loenda. Kirjuta.

 K  Ü

 K  Ü

 K  Ü

 K  Ü

Tööleht

Palun oota