Peatükk 3.1 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Arv 20

Kakskümmend

93. Vaata pilti. Räägi.

94. Vaata näidet. Täida lüngad.

95. Jätka rida.

20                  

20                  

96. Leia õigesti kirjutatud arv. Märgi.

97. Mis arv on peidus?

98. Märgi mesilase tee oma taruni. Liigu mööda numbrit kaks-kümmend (I, –).

99. Loenda. Kirjuta.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota