Peatükk 4.5 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Liitmine kahekümneni

180. Arvuta.

6

+

4

=

8

+

2

=

9

+

1

=

7

+

3

=

5

+

5

=

6

+

4

=

181. Vaata pilti. Vasta küsimusele.

Mitu palli on pildil?  

Mitu palli lükkab poiss juurde?  

Mitu palli on nüüd kokku?  

182. Arvuta.

Jäta meelde

183. Arvuta.

1

8

+

2

=

8

+

2

=

1

0

1

0

+

1

0

=

2

0

1

9

+

1

=

+

=

+

=

1

6

+

4

=

+

=

+

=

1

4

+

6

=

+

=

+

=

1

3

+

7

=

+

=

+

=

1

2

+

8

=

+

=

+

=

184. Lahenda ülesanne.

Riiulis on 15 raamatut.

Karl paneb 5 raamatut juurde.

Mitu raamatut on nüüd riiulis?

185. Arvuta.

+

11

+

9

+

19

+

1

+

15

+

5

+

12

+

8

186. Koosta ülesanne. Arvuta.

1

4

+

=

+

=

+

=

+

=

187. Arvuta.

15 + 5 = 

12 + 8 = 

13 + 7 = 

14 + 6 = 

16 + 4 = 

17 + 3 = 

188. Lahenda ülesanne.

Mihkel püüdis 16 kala.

Roomet püüdis 4 kala rohkem kui Mihkel.

Arvuta, mitu kala püüdis Roomet.

189. Arvuta.

1

4

+

6

=

+

=

+

=

1

1

+

9

=

+

=

+

=

1

3

+

7

=

+

=

+

=

1

5

+

5

=

+

=

+

=

Jäta meelde

190. Arvuta.

1

6

+

4

=

1

8

+

2

=

1

9

+

1

=

1

7

+

3

=

1

5

+

5

=

4

+

1

6

=

2

+

1

8

=

1

+

1

9

=

3

+

1

7

=

5

+

1

5

=

191. Koosta ülesanne ja arvuta.

192. Arvuta.

2

+

1

8

=

2

+

8

=

1

0

1

0

+

1

0

=


1

+

1

9

=

+

=

+

=

7

+

1

3

=

+

=

+

=

4

+

1

6

=

+

=

+

=

193. Lahenda ülesanne.

Bussis sõitis 9 reisijat.

Peatuses tuli juurde 11 inimest.

Mitu reisijat on nüüd bussis?

194. Arvuta.

 12 € 
 14 € 
 16 € 
 8 € 
 6 € 
 4 € 
 20 € 

195. Arvuta.

196. Lahenda ülesanne.

Koerte-näitusel osales 6 taksi.

Puudleid oli 14.

Mitu koera osales näitusel kokku?

197. Arvuta.

198. Vaata joonist. Leia puuduv liidetav.

4
1
3
6
2
5

199. Kirjuta puuduv liidetav.

Tööleht

Palun oota