Kahekohalise arvu lahutamine kahekümnest

207. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

Mitu naela peab Tauri sisse lööma?  

Mitu naela on ta juba sisse löönud?  

Mitu naela on veel lüüa?  

208. Arvuta.

2

0

1

2

=

8

2

0

1

0

=

1

0

1

0

2

=

8

2

0

1

7

=

=

=

2

0

1

1

=

2

0

1

3

=

209. Lahuta.

20 – 17 = 

20 – 11 = 

20 – 18 = 

20 – 14 = 

20 – 12 = 

20 – 16 = 

210. Leia vahe.

211. Arvuta. Mis sõna on peidus?

20

18

=

K

20

16

=

S

20

14

=

T

20

17

=

N

20

15

=

A

20

13

=

I

3

5

4

6

7

2

212. Koosta ülesanne. Arvuta.

2

0

1

3

=

7

2

0

1

0

=

1

0

3

=

=

=

=

213. Lahenda ülesanne.

Tiidul oli 20 eurot.

Ta kulutas ära 15 eurot.

Mitu eurot jäi Tiidul alles?

214. Arvuta.

215. Arvuta. Sobita.

4
8
1
7
2
6

216. Lahuta.

Tööleht

Palun oota