Peatükk 4.7 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Kahekohalise arvu lahutamine kahekümnest

207. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

Mitu naela peab Tauri sisse lööma?  

Mitu naela on ta juba sisse löönud?  

Mitu naela on veel lüüa?  

208. Arvuta.

2

0

1

2

=

2

0

1

0

=

1

0

2

=

2

0

1

7

=

=

=

Vihje

2

0

1

1

=

2

0

1

3

=

209. Lahuta.

20 – 17 = 

20 – 11 = 

20 – 18 = 

20 – 14 = 

20 – 12 = 

20 – 16 = 

210. Leia vahe.

211. Arvuta. Mis sõna on peidus?

20

18

=

K

20

14

=

T

20

15

=

A

20

16

=

S

20

17

=

N

20

13

=

I

3

5

4

6

7

2

212. Koosta ülesanne. Arvuta.

Pane tähele
Lahenda see ülesanne laiupidi keeratud mobiilis või suurel ekraanil.

2

0

1

3

=

7

2

0

1

0

=

1

0

3

=

=

=

=

213. Lahenda ülesanne.

Tiidul oli 20 eurot.
​Ta kulutas ära 15 eurot.

Mitu eurot jäi Tiidul alles?

214. Arvuta.

215. Arvuta. Sobita.

Pane tähele
Seda ülesannet ei saa mobiiltelefonis lahendada.
4
8
1
7
2
6

216. Lahuta.

20  13 =

20  17 =

20  11 =

20  12 =

20  16 =

20  15 =

Tööleht

Palun oota