Peatükk 4.7 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Kahekohalise arvu lahutamine kahekümnest

207. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

Mitu naela peab Tauri sisse lööma?  

Mitu naela on ta juba sisse löönud?  

Mitu naela on veel lüüa?  

208. Arvuta.

2

0

1

2

=

8

2

0

1

0

=

1

0

1

0

2

=

8

2

0

1

7

=

=

=

2

0

1

1

=

2

0

1

3

=

209. Lahuta.

20 – 17 = 

20 – 11 = 

20 – 18 = 

20 – 14 = 

20 – 12 = 

20 – 16 = 

210. Leia vahe.

211. Arvuta. Mis sõna on peidus?

20

18

=

K

20

16

=

S

20

14

=

T

20

17

=

N

20

15

=

A

20

13

=

I

3

5

4

6

7

2

212. Koosta ülesanne. Arvuta.

2

0

1

3

=

7

2

0

1

0

=

1

0

3

=

=

=

=

213. Lahenda ülesanne.

Tiidul oli 20 eurot.

Ta kulutas ära 15 eurot.

Mitu eurot jäi Tiidul alles?

214. Arvuta.

215. Arvuta. Sobita.

4
8
1
7
2
6

216. Lahuta.

Tööleht

Palun oota