Peatükk 6.2 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Rahatähtedest ja müntidest vajaliku summa moodustamine

266. Mitu eurot on?

Maril on  €.

Annelil on  €.

Meelikal on  €.

Kas Mari saab osta nuku?  

Kas Anneli saab osta nuku?  

Kas Meelika saab osta nuku?  

267. Lahenda ülesanne.

Taavi tahab osta kaisu-karu.

Tal on raha-kotis:

Kas Taavi saab osta kaisu-karu?  

Mitu eurot tuleb puudu?  

268. Sobita mängu-asi ja tema ostuks vajalik summa. 

269. Milliste raha-tähtede ja müntidega saad summa asendada. Sobita.

270. Vali raha-tähtedest ja müntidest vajalik summa. Kirjuta mitu eurot jäi üle.

Üle jäi   €.

Üle jäi   €.

Üle jäi   €.

Üle jäi   €.

Üle jäi   €.

Üle jäi   €.

271. Arvuta vajalik summa. Märgi liigne raha.

Tööleht

Palun oota