Peatükk 6.5 (Matemaatika 2. kl, III osa)

Nimega arvude liitmine ja lahutamine

291. Arvuta. Täida lüngad.

14 päeva +   3 päeva =  päeva

19 päeva – 12 päeva =  päeva

17 nädalat +   3 nädalat =  nädalat

20 nädalat – 16 nädalat =  nädalat

11 kuud + 5 kuud =  kuud

18 kuud – 6 kuud =  kuud

15 aastat +   5 aastat =  aastat

16 aastat – 12 aastat =  aastat

292. Märgi sobiv lause-lõpp.

Aega määran ...

 • kuudes.
 • aegades.
 • aastates.
 • tundides.
 • päevades.

Pikkust mõõdan ...

 • käies.
 • sentides.
 • senti-meetrites.

293. Arvuta.

12 cm +   7 cm =  cm

10 cm + 10 cm =  cm

 1 cm +   4 cm =  cm

14 cm +   6 cm =  cm

19 cm –   6 cm =  cm

17 cm – 12 cm =  cm

20 cm – 13 cm =  cm

18 cm –   8 cm =  cm

294. Koosta ülesanne. Arvuta vihikus.

295. Lahenda ülesanded.

296. Märgi raha-ühikud.

Raha-ühikud on ...

 • mündid
 • sandid
 • eurod
 • sendid

297. Arvuta.

14 s + 5 s =  s

10 s + 7 s =  s

12 s + 8 s =  s

20 s – 12 s =  s

18 s –   6 s =  s

10 s –   5 s =  s

16 € + 2 € =  €

13 € + 5 € =  €

18 € + 2 € =  €

15 € – 10 € =  €

20 € – 16 € =  €

19 € – 11 € =  €

298. Arvuta. Võrdle (>, <, =).

299. Kui palju raha pani Kirke iga päev hoiu-põrsasse?

15 s
16 s
19 s
18 s

Arvuta.

Esmaspäev:

 s +  s +  s +  s =  s

Teisipäev:

 s +  s +  s +  s =  s

Kolmapäev:

 s +  s +  s +  s =  s

Neljapäev:

 s +  s +  s =  s

300. Paul maksis 20-eurose ostu eest kolme raha-tähega. Märgi need raha-tähed.

301. Arvuta. Sobita.

Üle jäi  €.

302. Mitu eurot sul on? Kui palju raha saad tagasi? Arvuta.

Tööleht

Palun oota