Hea õpilane, hea õpetaja

Hea õpilane, hea õpetaja

  • Käesolev õpik on mõeldud eelkõige õpilasele iseseisvaks lugemiseks.
  • Õpik annab ülevaate 20. sajandi ajaloost, keskendudes esmajoones suundumuste ja tendentside kujutamisele, seoste loomisele üksiksündmuste vahel ning eri valdkondade (vaimuelu, tehnoloogia, poliitika, keskkond, majandus, massikultuur, eluolu) lõimimisele.
  • Faktimaterjal on koondatud temaatiliste blokkide järel asuvatesse vahekokkuvõtetesse. See on mõeldud ajateljel orienteerumiseks ega asenda peatükkides esitatud ajaloolisi seoseid ja konteksti.
  • Õpiku tekst moodustab terviku, jagunedes põhi- ja lisatekstideks parema liigenduse huvides, kuid mitte sisuliselt. Pildiallkirjad, värvitaustal teemad, katkendid ilukirjandusest, tsitaadid ja muud visuaalselt eristuvad lühitekstid pakuvad olulist teavet käsitletava teema mõistmiseks.
  • Iga peatüki lõpus leidub kolm küsimust keerukate ja vastuoluliste teemade iseseisvaks sõnastamiseks, ühiseks arutlemiseks ja väitlemiseks.
  • Õpiku juurde kuulub töövihik, mis järgib õpiku ülesehitust. Töövihik jätkab õpiku teemade lõimimist teiste valdkondade ja õppeainetega ning kujutab endast õpiku sisulist laiendust.

Erkki Bahovski
​Milvi Martina Piir

Palun oota