Peatükk 2.3 (Loodusõpetus 8. kl, 1. osa)

Keemiline reaktsioon – uute ainete tekkimine

Vaata videot „Elevandi hambapasta“.

Mõtle ja arutle!

  1. Milliseid aineid on vaja „elevandi hambapasta“ tegemiseks?
  2. Mis sa arvad, miks tulemust nii nimetatakse?
  3. Proovige ka ise koos õpetajaga „elevandi hambapastat“ valmistada.

Keemiline reaktsioon

Ainete kokkusegamisel tekib keemiline reaktsioon.
​Keemilise reaktsiooni käigus kokku segatud ained lagunevad ja tekivad uued ained.

Keemilised reaktsioonid toimuvad kõikjal meie ümber, aga ka inimese organismis.

Selleks, et saada energiat, peab inimese organism toitu töötlema. Toitainete seedimisel tekivad uued ained ja vabaneb energia.

Taimed fotosünteesivad. Fotosünteesi käigus toimub taimedes keemiline reaktsioon. Selle käigus muutuvad eluta ained – vesi ja süsihappegaas – valguse käes orgaaniliseks aineks – suhkruks.
​Fotosünteesi käigus vabaneb õhku hapnik, mida kõik elusorganismid vajavad hingamiseks.

  1. Fotosünteesiks on taimel vaja  ja .
  2. Fotosünteesi käigus tekivad  ja .
  3. Hingamisel on vaja energia tootmiseks  ja .
  4. Hingamisel tekivad  ja .

*Lisamaterjal

Reaktsioonivõrrand

Kui süütame gaasipliidi, siis hakkab selles kasutatav gaas põlema. See gaas on metaan. Põlemiseks on vaja hapnikku. Põlemisel metaan ja hapnik lagunevad ning tekivad süsihappegaas ja vesi.

Kõiki reaktsioone väljendatakse keemias reaktsiooni-võrrandiga.

Metaan CH4 ja hapnik O2 reageerivad, tekivad süsihappegaas CO2 ja vesi H2O.

Võrrandis märgitakse reageerivad ained ja tekkivad ained molekul-valemitega. Noolega märgitakse reaktsiooni suund.

Aatomite arv vasakul ja paremal pool peab olema võrdne.

Aatomite arv reaktsiooni käigus ei muutu.

Samamoodi koostatakse kõiki reaktsiooni-võrrandeid.

  1. Vasakul pool on süsiniku aatomit, paremal pool on süsiniku aatomit.
  2. Vasakul pool on vesiniku aatomit, paremal pool on vesiniku aatomit.
  3. Vasakul pool on hapniku aatomit, paremal pool on hapniku aatomit.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota