Peatükk 3.2 (Loodusõpetus 8. kl, 1. osa)

Mehaanilise liikumise liigid

Mõtle ja arutle!

Tuleta meelde, mis on trajektoor.

  1. Leia endale paariline.
  2. ​Palu paarilisel liikuda ühest kohast teise
    ​​(näiteks laua juurest akna juurde).
  3. ​Joonista paberile tema liikumise trajektoor.

Liikumise liigitamine

Liikumise üks tunnus on trajektoori kuju. Selle järgi saab liigitada erinevaid liikumisi.

Lennuki heitgaasidest tekivad taevasse sirgjoonelised udujutid.

Sirgjooneline liikumine

Kui liikumisel tekib sirgjoon, on tegemist sirgjoonelise liikumisega.
​Lennuki trajektoor on sirgjoon.

Kõverjooneline liikumine

Kõverjooneline liikumine

Auto trajektoor kurvis või käänulisel teel on kõverjoon. Seda nimetatakse kõverjooneliseks liikumiseks.

Ringliikumine

Kui trajektoor on ringikujuline, on tegemist ringjoonelise liikumisega.
​Kuu liigub ümber Maa ring joonelisel trajektooril. Ringjoonelist liikumist nimetatakse tiirlemiseks.

Kui ringjoonelise liikumise trajektoor on kinnine joon, siis võib seda nimetada orbiidiks.

Maa pöörleb ümber oma telje.
Vaata animatsiooni Maa pöörlemisest.

Pöördliikumine ehk pöörlemine

Maa pöörleb ümber oma telje.
​See tähendab, et kõik Maa punktid liiguvad ringjooneliselt. Nende ringjoonte keskpunktid moodustavad Maa pöörlemistelje.

Ka ratta liikumine on pöördliikumine.

Võnkliikumine ehk võnkumine

Kui keha liigub edasi-tagasi, on tegemist võnkliikumisega ehk võnkumisega.

Kui inimene hüppab batuudil või kiigub kiigel, on tegemist võnkliikumisega.

1. Kellapendel liigub edasi-tagasi.

2. Ema jalutab metsas ja korjab seeni.

3. Akrobaat kõnnib köiel.

4. Lapsed sõidavad karusselliga.

5. Lapsed jooksid ümber jämeda puu.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota