Peatükk 3.5 (Loodusõpetus 8. kl, 1. osa)

Jõud. Jõu mõõtmine

Mõtle ja arutle!

Kellel sinu klassis on palju jõudu?
​Miks sa nii arvad?

Mis on jõud?

Tõstja Alfred Neuland oli Eesti esimene olümpiavõitja.

Inimeste kohta, kes suudavad tõsta raskeid asju, öeldakse, et neil on palju jõudu. Paljud inimesed treenivad selleks, et suudaksid võistlustel olla teistest tugevamad. See tähendab, et nad suudavad rakendada teistest rohkem jõudu.

Kõiki kehasid iseloomustav suurus on nende mass.
​Mida suurem on keha mass, seda raskem on seda liigutada. Raskemate asjade liigutamiseks on tarvis rohkem jõudu.
​Näiteks on kivi palju raskem liigutada kui sama suurt palli.

Jõud on füüsikaline suurus, mis näitab, kuidas üks keha teist mõjutab.

Lapsed rakendavad jõudu auto tõukamiseks.
Vankri ette rakendatud hobune rakendab jõudu tõmbamiseks.

Teise keha jõuga mõjutamist nimetatakse jõu rakendamiseks. Jõudu võib rakendada kas tõukamiseks või tõmbamiseks.
​Mida suurema jõuga me teist keha tõmbame või tõukame, seda kiiremini see liigub.

Korvpallurid rakendavad jõudu, et pall liikuma panna.
​Selleks, et pall jõuaks korvi, tuleb jõudu rakendada õiges suunas. Seega on rakendataval jõul suund.

Vaata videot oma jõudu rakendavast korvpallurist.

Jäta meelde!

 • Jõud mõjutab keha liikumist.
 • Jõud võib panna keha kiiremini või aeglasemalt liikuma.
 • Jõud võib muuta liikumise suunda või keha kuju.
 1. Nimeta olukordi, kus peab rakendama palju jõudu.
 2. Too näiteid, kus sa kasutad jõudu millegi lükkamiseks.
 3. Too näiteid, kus sa kasutad jõudu millegi tõmbamiseks.
 • riidekapp
 • tugitool
 • udusulg
 • pliiats
 • teleripult
 • auto
 • lillevaas

Jõu mõõtmine

Jõudu mõõdetakse dünamo-meetriga.
​Lihtsaim dünamomeeter koosneb vedrust ja skaalast. Skaalale on kantud jõu mõõtühikud.
​Mida suuremat jõudu dünamomeetrile rakendada, seda pikemaks vedru venib.

Dünamomeeter

Jõu mõõtühik on njuuton (1 N).

Mõõtühik on oma nime saanud kuulsa füüsiku Isaac Newtoni järgi.

Vajalikud vahendid:
dünamomeeter, erinevad vabalt valitud raskused.

 1. Aseta dünamomeetri külge erinevad raskused.
 2. Kui suurt jõudu raskus dünamomeetrile rakendab?
 3. Loe dünamomeetri skaalalt.

Täida tabel.

Katse

Raskus

Jõud

1.

2.

3.

Mis juhtub, kui

 • koerad tõmbavad mänguasja ühesuguse jõuga?
 • üks koer tõmbab suurema jõuga kui teine?
 • üks koer laseb mänguasja ootamatult lahti?

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota