Peatükk 4.2 (Loodusõpetus 8. kl, 1. osa)

Raskus. Raskusjõud

Mõtle ja arutle!

Vaata joonist.

 1. Kui õun kukub puu otsast alla,
  ​siis kuhu ta kukub?
 2. Kui puu kasvab lõuna-poolkeral,
  ​siis kuhu õun puu otsast kukub?

Raskusjõud

Õunale, inimestele, vihmapiiskadele ja kõikidele asjadele mõjub Maa külgetõmbe-jõud.
​Maa külgetõmbejõudu nimetatakse raskusjõuks.

Raskusjõud on suunatud Maa keskpunkti poole. Seega pole oluline, kas õun kukub põhja- või lõuna-poolkeral. Õun kukub alati Maa keskpunkti poole. Ükskõik, millises punktis maakeral õunapuu kasvab, toetub ta maapinnale. Õunapuu juured on allpool, latv alati ülalpool.

Raskusjõud määrab suuna ülalt alla.

1. Maa külgetõmbe-jõudu nimetatakse

 • elektrijõuks
 • lihasjõuks
 • raskusjõuks
 • hõõrdejõuks.

2. Raskusjõud on suunatud

 • mööda Maa külge alla
 • alt üles
 • Maa pinnale
 • Maa keskpunkti poole.

Keha mass ja raskusjõud

Eelmises peatükis õppisime, et keha mass väljendab keha raskust. See, kas keha on kerge või raske, sõltub sellest, kui suure jõuga Maa keha tõmbab.

Keha mass ja sellele mõjuv raskusjõud on omavahel seotud. Selle tõestamiseks tuleb määrata erineva massiga kehadele mõjuv raskusjõud.

Raskusjõu mõõtmiseks kasutatakse dünamomeetrit.

Raskusjõu tähis on Fr ning ühik njuuton (N).

Dünamomeeter näitab kehale mõjuvat raskusjõudu.

Vajalikud vahendid:
dünamomeeter,
kaal kehade massi mõõtmiseks,
erineva massiga kehad (1 kg, 2 kg, 3 kg ja 4 kg).

1. Mõõda kehade mass ja kanna tulemused tabelisse.

2. Mõõda kehadele mõjuv raskusjõud ja kanna tabelisse.

Keha

Keha mass m

Raskusjõud Fr

1.

1 kg

9,8 N

2.

3.

4.

3. Kuidas suureneb raskusjõud, kui suureneb keha mass?

4. Järeldus:

Mida  on keha mass,
seda  on raskusjõud.

Kas raskusjõud on alati ühesugune?

Mida kõrgemale maapinnast tõusta, seda nõrgemaks muutub raskusjõud.

Näiteks 6400 km kõrgusel on raskusjõud neli korda väiksem kui maapinnal.
​Kuul on kehad ligikaudu kuus korda kergemad kui Maal.

Kui korraldaksime eespool sooritatud praktilise töö Kuul, saaksime järgmised andmed.

Katse

Mass

Raskusjõud

1.

1 kg

1,6 N

2.

2 kg

3,2 N

3.

3 kg

4,8 N

4.

4 kg

6,4 N

Nii nagu Maal, sõltub ka Kuul raskusjõud keha massist.

Astronaut Buzz Aldrin Kuul 20. juulil 1969. a.

Kuul on kõik kehad kuus korda kergemad kui Maal. Arvuta, milline oleks sinu kaal Kuul.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota